2017-01-28 15:52:00

Popiežius vienuoliams: Saugokime brangią pašaukimo dovaną


Kodėl mažėja pašaukimų į vienuolius? Kodėl įžadus davę vyrai ir moterys atsisako Dievui pašvęsto gyvenimo? Šias temas plenarinėje asamblėjoje svarstė Pašvęstojo gyvenimo institutų ir apaštališkojo gyvenimo draugijų kongregacijos nariai. Tą pačią tematiką palietė ir popiežius Pranciškus šeštadienio rytą priėmęs plenarinės asamblėjos dalyvius.

Neištikimybės ir atsimetimų tema labai aktuali, sakė popiežius. Vienuolių ištikimybė šiandien gyvena rimtų išbandymų laikotarpį. Apie tai liudija jūsų nagrinėtos statistikos. Matome „nukraujavimą“, kuris silpnina pašvęstąjį gyvenimą ir visą Bažnyčią. Didelį susirūpinimą kelia atsimetimai nuo pašvęstojo gyvenimo. Tai tiesa, kad kai kurie palieka vienuolijas po ligų mąstymų nuoširdžiai supratę, kad neturėjo pašaukimo. Tačiau kiti laikui bėgant praranda ištikimybę. Neretai taip atsitinka vos keleriems metams praėjus nuo įžadų davimo. Kas gi dedasi?

Pasak popiežiaus, vienas pagrindinių veiksnių, turinčių įtaką vienuolių ištikimybei yra bendras dabartinis socialinis kontekstas. Gyvename fragmentiškumo ir provizoriškumo laikais. Dabartinėje kultūroje visada reikia turėti „atsargines duris“, atviras kitoms galimybėms. Konsumizmas užgožia paprasto ir santūraus gyvenimo grožį. Paplitęs praktinis reliatyvizmas viską matuoja pagal asmeninės savirealizacijos kriterijus, kurie yra labai nutolę nuo Evangelijos vertybių.

Prie šių sociokultūrinių veiksnių reikia pridurti ir dabartinio jaunimo gyvenimo situaciją. Netrūksta dosnaus, geranoriško ir solidaraus jaunimo,  kuris angažuojasi į visuomeninę veiklą ir religinį gyvenimą. Tačiau labai daug jaunimo yra tapę supasaulėjimo aukomis. Jiems svarbu tik sėkmė bet kokia kaina, lengvai pasiekimai pinigai ir malonumai.

Trečios rūšies neigiama įtaka ištikimybei kyla iš pačių pašvęstųjų, kai kurių iš jų duodamo blogo pavyzdžio. Rutina, nuovargis, vadovavimo struktūroms našta, vidinė nesantaika, karjerizmas – duoda liudijimą, kenkiantį pašaukimams ir pačių pašvęstųjų ištikimybei.

Kaip į visa tai atsiliepti? Pašaukimas, kaip ir tikėjimas, yra panašus į lobį moliniame puode, kurį reikia saugoti kaip brangiausią dalyką. Pasak popiežiaus, reikia rūpintis brolišku bendruomeniniu gyvenimu, nes niekas kitas neturi tokios įtakos pašaukimams, kaip duodamas geras pavyzdys. Be jo negalios taisyklė „ateikite ir pamatysite“. Priešinantis ištikimybės mažėjimui ir atsimetimams, reikia daugiau dėmesio ir jėgų skirti palydėjimo tarnystei. Sunku ištikimai keliauti vienam. Reikia mums brolių ir seserų, kurie išmanydami Dievo kelius, galėtų kitiems broliams ir seserims padėti taip, kaip Kristus padėjo Emauso mokiniams. Visiems mums reikia dvasinės ir žmogiškosios pagalbos. Reikia dvasinės įžvalgos, kuri padėtų suprasti Dievo valią, daryti tai kas patinka Viešpačiui. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.