2017-01-28 14:36:00

Светият престол настоява за забрана на трафика на човешки органи


„Човекът и неговият живот никога не трябва да  бъдат третирани като предмети за манипулиране, или като вещи за еднократна употреба“. Като цитира свети Йоан Павел ІІ, архиепископ Иван Юркович, постоянен наблюдател на Светия Престол към службата на ООН и другите международни организации в Женева, се изказа на 140-та среща на изпълнителния съвет на Световната здравна организация (СЗО) на тема „Принципи за глобално споразумение за донорството и управлението на кръвта и лекарствените продукти от човешки произход“. Прелатът посочи, че „при наличието на престъпления като експлоатация и търговия с човешки органи, правителствата трябва да поемат отговорност за намиране и защита на онези стандарти, които са необходими за гарантиране на безпристрастност в практиките за донорство и достъпа до кръв и лекарствени продукти от човешки произход“.

Правителствата трябва да забранят трафика на органи и трансплантационния туризъм

Като отбеляза необходимостта от международна съгласуваност на принципите, защитаващи както достойнството на донорите, така и здравето и сигурността на всички болни, архиепископът оповести предстоящата среща, която ще се проведе на 7 и 8 февруари във Ватикана и която е организирана от Папската академия на науките по темата за трафика на органи и трансплантационния туризъм. На срещата ще бъдат обсъдени тези бичове на обществото и ще бъде поискано от международните  общности да работят за тяхното изкореняване.

Да се насърчи отговорността на любовта и милосърдието

Ватиканският представител изтъкна, че е необходимо да се гарантира надеждна наличност и справедливост на практиките за донорството и достъпа до лекарствените продукти от човешки произход, като се защитават като донорите, така и реципиентите от физическите и психосоциалните рискове. Като цитира папа Бенедикт ХVІ, в заключение монс. Юркович  потвърди, че онова, което е още по-важно, е „необходимостта да се признае и насърчи онази отговорност на любовта и милосърдието, която ни кара да направим от собствения си живот дар за другите, ако наистина искаме да се реализираме“.

man / rv
All the contents on this site are copyrighted ©.