2017-01-27 13:28:00

Лютеранските младежи се подготвят за своята световна среща


Лютеранските младежи от цял свят се подготвят за своята младежка Асамблея, която ще се проведе от 3 до 9 май в Ондангва, Намибия, в навечерието на 12.та Генерална асамблея на Световната лютеранска федерация (СЛФ) в намибийската столица Виндхук от 10 до 16 май. „Искаме тази Асамблея да бъде белязана от състраданието и човечността към другите“, посочва пастор Хелви Муреми, член на организационния Комитет.

Срещата – на която се очаква да участват 110 младежи от 70 страни по света, които след това ще присъстват и на Генералната асамблея на СЛФ – ще бъде преди всичко повод „да се сподели опита, да се опознае църковната и социална реалност в родните страни на участниците, да се осъзнае какво означава да си младеж в Намибия“, посочва още пастор Муреми.

„Искаме да обясним и споделим нашите стремежи на африкански младежи“, подчертава Винанд Лукас, председател на организационния Комитет, който изброява приоритетите за младите поколения: подобряване на социално-икономическата ситуация, по-справедлива образователна система, по-големи трудови възможности. „Искаме също да разрешим някой проблеми с които младите се сблъскват в Намибия, като злоупотребата с алкохола и наркотиците, ранното майчинство, половото насилие, климатичните промени, Спин и трафика на малолетни“, отбелязва още Лукас.

Освен споделянето на житейски истории, проблеми и опит младежката Асамбеля ще послужи и като подготвителен момент за Генералната асамблея на тема „ Освободени от Божията благодат“ и ще отбележи 500 години от протестантската Реформация. Затова, младежите участници в срещата ще подпишат и изпратят послание до Генералната асамблея на СЛФ.

Освен Асамблеята на лютеранската младеж, подготовката за Генералната асамблея на СЛФ предвижда подготвителна Асамблея на жените (Виндхук 4-9 май), различни регионални подготвителни Асамблеи (Хьойор, Швеция, 31 януари – 2 февруари; Йоханесбург, Южна Африка, 5-11 февруари).

svt/ rv
All the contents on this site are copyrighted ©.