2017-01-26 16:17:00

Kambodžos ir Laoso vyskupų vizitas Ad limina


Dar viena vyskupų grupė pradėjo vizitą Ad limina. Ketvirtadienį popiežius Pranciškus susitiko su septyniais ganytojais, vadovaujančiais mažoms katalikų bendruomenėms dviejose pietrytinės Azijos šalyse – Kambodžoje ir Laose. Abiejų šalių vyskupai sudaro vieną bendrą vyskupų konferenciją.

Kambodžoje gyvena apie 15,5 milijono žmonių, kurių beveik visi išpažįsta budizmą. Katalikų skaičius siekia vos 22 tūkst. Pirmieji europiečiai misionieriai Kambodžos karalystę pasiekė šešioliktajame amžiuje, tačiau jų veikla nepaliko gilesnių pėdsakų. Nedidelės katalikų bendruomenės susikūrė prancūzų misionierių dėka devynioliktajame amžiuje, kai visą šį pietrytinės Azijos regioną valdė Prancūzija. Nepriklausoma Kambodža greitai tapo radikaliųjų marksistų, vadinamųjų Raudonųjų khmerų, vykdyto beklasės visuomenės kūrimo eksperimento auka.

Pol Poto vadovaujamas Raudonųjų khmerų režimas nužudė du milijonus žmonių. Buvo sunaikinta ir beveik visa katalikų bendruomenė. Svetimšaliai vyskupai ir kunigai buvo ištremti iš šalies, vietiniai kunigai ir vienuoliai buvo nužudyti, sugriautos visos bažnyčios. Porą dešimtmečių nebuvo nei sielovados, nei bendruomeninio gyvenimo. Nors ir privesti tylėti, negausūs gyvi likę Kambodžos katalikai išsaugojo tikėjimą. Misionieriai į Kambodžą sugrįžo tik praėjusio amžiaus paskutinio dešimtmečio pradžioje. Šiandien jau vėl palyginti normaliai veikia katalikiškos struktūros. Kambodžoje nėra nė vienos savarankiškos vyskupijos, bet Šventajam Sostui pavaldus apaštališkasis vikariatas ir dvi apaštališkosios prefektūros. Dabartinė Kambodžos valdžia katalikams palanki; geranoriška taip pat ir svetimšalių misionierių atžvilgiu.

Taip pat ir Laose praėjusio amžiaus aštuntame dešimtmetyje valdžią paėmęs komunistų režimas buvo užsimojęs išnaikinti katalikų bendruomenę. Panašiai kaip Kambodžoje, ir iš Laoso buvo išvaryti visi svetimšaliai misionieriai, o vietiniai dvasininkai tapo žiaurių represijų aukomis. Apie 1990 m. ir Laose prasidėjo lėti politiniai pasikeitimai, kurie atnešė šiek tiek laisvės ir katalikų bendruomenei. Vis dėlto, skirtingai negu Kambodžoje, kur komunistų valdymas galutinai baigėsi, Laose permainos nebuvo tokios gilios. Ir šiandien Laose dar galioja vienpartinė politinė sistema. Laoso katalikai nėra atgavę visiškos laisvės. Šiuo metu iš maždaug 6 milijonų Laoso gyventojų, katalikų bendruomenėms priklauso maždaug 40 tūkstančių. Ir Laose nėra savarankiškų vyskupijų, bet keturi apaštališkieji vikariatai.

Kaip įprasta vizitų Ad limina metu, Kambodžos ir Laoso vyskupai aukojo Mišias Vatikano bazilikos kriptoje, prie apaštalo Šv. Petro kapo. Ketvirtadienį priešpiet visus septynis ganytojus priėmė popiežius Pranciškus. Anksčiau vizitų Ad limina proga popiežius pasakydavo vyskupams oficialią kalbą, kurioje įvertindavo jų ganytojišką veiklą ir duodavo patarimų. Pranciškus šią tradiciją pakeitė. Atsisakyta oficialios kalbos, kurią pakeitė asmeniškas popiežiaus ir vyskupų pokalbis. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.