2017-01-26 11:11:00

Francja: episkopat zwalcza pedofilię księży i zapobiega jej


Kościół we Francji nie ustaje w zwalczaniu i zapobieganiu pedofilii duchownych. Działania te prowadzi już od roku 2000. Tamtejszy episkopat opublikował nowo opracowane, już trzecie z kolei wydanie wskazań pt. „Walczyć z pedofilią”. Uwzględniają one zaostrzone ostatnio w tym względzie normy prawa zarówno kanonicznego, jak i świeckiego. „Wprowadziliśmy nowe przepisy celem zapewnienia, by żaden pedofil po odbyciu kary nie miał możliwości ponownego popełnienia przestępstwa pełniąc jakąś kościelną misję” – powiedział przewodniczący episkopatu abp Georges Pontier.

Dokument francuskich biskupów liczy ok. 60 stron. Ma przyczynić się do tego, by Kościół był miejscem bezpiecznym dla dzieci i młodzieży. Celem wskazań jest zwiększenie jeszcze bardziej czujności i zapewnienie właściwej postawy wychowawców, z odpowiednim poszanowaniem i dystansem wobec młodych, którzy mają pod ich opieką wzrastać i dojrzewać.

Episkopat Francji poinformował o dzisiejszym stanie walki z pedofilią w tamtejszym Kościele, mającym łącznie ok. 15 tys. osób duchownych. Aktualnie we francuskich zakładach karnych za akty przemocy seksualnej wobec niepełnoletnich przetrzymuje się 9 kapłanów i diakonów, zarówno diecezjalnych, jak zakonnych. 37 księży i zakonników odbyło już karę za takie przestępstwa i wyszło z więzienia, a w stanie oskarżenia jest 26, czyli o ponad połowę mniej, niż w roku 2010. 222 ofiary złożyły zeznania. Niektóre z nich dotyczyły faktów bardzo dawnych, których sprawcy nieraz już nie żyją. Ponad 60 proc. zebranych przez tamtejszych biskupów świadectw dotyczy wydarzeń, które miały miejsce przed rokiem 1970, 35 proc. w latach 1970-2000, a tylko 4 proc. w obecnym stuleciu.

ak/ rv
All the contents on this site are copyrighted ©.