2017-01-25 18:30:00

Popiežius vadovavo Maldos savaitę už krikščionių vienybę užbaigiantiems mišparams


Trečiadienio vakarą Šv. Pauliaus bazilikoje už Romos miesto sienų popiežius Pranciškus vadovavo šią dieną švęstos apaštalo šv. Pauliaus atsivertimo šventės antriesiems mišparams, kuriais buvo užbaigta nuo praėjusio trečiadienio švęsta kasmetinė Maldos savaitė už krikščionių vienybę.

„Susitikimas su Jėzumi kelyje į Damaską radikaliai pakeitė šv. Pauliaus gyvenimą, - sakė Pranciškus, pradėdamas  mišparų metu sakytą homiliją. Nuo tos akimirkos jam gyvenimo prasmė buvo ne skrupulingas Įstatymo laikymasis pasitikint savo jėgomis, bet atsiliepimas visu savimi į nepelnytą ir neatlyginamai dovanojamą Dievo meilę, nukryžiuoto ir prisikėlusio Jėzaus Kristaus sekimas“.

„Pasak Tautų apaštalo, žmogaus ir Dievo susitaikinimas,  kurio skelbėju jis tapo, yra Kristaus dovana. Tai aiškiai pasakyta Antrojo laiško korintiečiams tekste, iš kurio paimta šiemetinės Maldos savaitės už krikščionių vienybę tema: „Kristaus meilė skatina mus susitaikinti“. Kristaus meilė, – sakė popiežius, - tai ne mūsų meilė Kristui, bet Kristaus meilė mums. Taip pat ir susitaikinimas, kurio siekiame, tai ne mūsų iniciatyva, bet visų pirma tai susitaikinimas, kurį Dievas mums dovanoja Kristuje“.

„Bažnyčia ir kiekviena krikščioniška konfesija kviečiamos nesikliauti savo programomis, apskaičiavimais ir nauda, nepasitikėti laikinomis galimybėmis ir madomis, bet ieškoti kelio visada žiūrint į Viešpaties kryžių – ten yra mūsų gyvenimo programa, - kalbėjo Pranciškus. Esame kviečiami išeiti iš izoliacijos, įveikti savipakankamumo pagundą, kuri trukdo mums atpažinti jokiose ribose netelpantį Šventosios Dvasios veikimą. Tikras krikščionių susitaikinimas bus įmanomas tuomet kai sugebėsime pripažinti kitų gautas dovanas, kai nuolankiai ir klusniai mokysimės iš kitų, nelaukdami, kad pirmiausiai kiti mokytųsi iš mūsų“.

Trečiadienio vakarą užbaigiant Maldos savaitę už krikščionių vienybę sakytoje homilijoje popiežius paminėjo ir šiemet sukankančias Reformacijos pradžios 500-ąsias metines. Pasak popiežiaus, tai, kad katalikai ir liuteronai šiandien drauge mini įvykį, kuris suskaldė krikščionis, ir kad tai daro su viltimi, akcentuodami Kristų ir jo nuveiktą sutaikinimo darbą, liudija kiek daug, Dievo pagalbos ir maldos dėka, nuveikta per pastaruosius penkis ekumeninio dialogo dešimtmečius.

Baigdamas homiliją, popiežius Pranciškus tarė padėkos žodį bendrojoje maldoje už krikščionių vienybę Šv. Pauliaus bazilikoje dalyvavusiems Bažnyčių ir krikščioniškųjų bendrijų atstovams – Konstantinopolio patriarcho Baltramiejaus atstovui arkivyskupui Genadijui, Kenterberio arkivyskupo atstovui vyskupui Davidui Moxonui, Tarptautinės bendros katalikų ir Rytų ortodoksų Bažnyčių teologinio dialogo komisijos nariams, ekumeninio Bossey instituto iš Šveicarijos studentams, o taip pat savo bendradarbiams – Popiežiškajai krikščionių vienybės tarybai. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.