2017-01-24 15:47:00

Popiežiaus homilija. Ką atsakau kai Viešpats mane kviečia?


Antradienio rytą Šv. Mortos namų koplyčioje aukotų Mišių homilijoje popiežius Pranciškus komentavo šios dienos skaitinį iš šv. Pauliaus laiško žydams.

Kristus, atėjęs į pasaulį, sako: „Aukų ir atnašų tu nebenori, bet paruošei man kūną. Tau nepatiko ir deginamosios aukos už nuodėmes. Tuomet aš tariau: štai ateinu vykdyti tavo valios“. Žodžiai „štai aš“ girdimi visoje išganymo istorijoje, sakė Pranciškus. Po Adomo, kuris nusidėjęs išsigando ir pasislėpė, ateina naujos žmonių kartos. Viešpats juos pašaukia ir jie atsiliepia: „štai aš“. Šitaip į Viešpaties kvietimą atsiliepia Abraomas, Mozė, Elijas, Izaijas, Jeremijas. „Štai aš“ išgirstame ir iš Marijos lūpų. Galiausiai Jėzus taria paskutinį ir lemtingą „štai aš“.

„Viešpats visada kalbasi su tais, kuriuos kviečia eiti savo keliu. Jis juos su didele kantrybe ragina atsakyti „štai aš“. Kai skaitome Jobo knygą, krenta į akis daugybė Jobo samprotavimų. Jis nesuvokia kas dedasi. Viešpats kantriai jį išklauso, padeda jam suprasti. Ir galiausiai Jobas taria „štai aš“. „Tu buvai teisus, Viešpatie, aš tik iš nuogirdų tave pažinojau, o dabar pamačiau savo akimis. Štai aš, Viešpatie, tebūnie tavo valia“. Toks yra krikščionio gyvenimas: „štai aš“, nuolatinis „štai aš“ atsiliepiant į Viešpaties valią. Vienas po kito. Mus džiugina tie žmonių atsakymai, kuriuos aptinkame skaitydami Šventąjį Raštą. „Štai aš, ateinu vykdyti tavo valios“.

Šios dienos liturgija ir mus ragina taip pat atsiliepti į Viešpaties kvietimą, sakė Pranciškus. „Kaip aš atsiliepiu? Slepiuosi, kaip Adomas, kad tik nereikėtų atsiliepti, ar atsakau: „štai aš, darysiu tai ko tu nori“? O gal aš bėgu, kaip Jona, kad nereikėtų daryti ko Viešpats manęs paprašė? Gal apsimetu, kad vykdau Dievo valią, išorėje suvaidinu kaip tie Rašto aiškintojai, kuriuos Jėzus taip smerkė? Gal žiūriu į kitą pusę, kaip kunigas ir levitas, kad nematyčiau pakelėje gulinčio sužeisto žmogaus? Koks mano atsakymas Viešpačiui?“

Viešpats mus kviečia kiekvieną dieną, Viešpats nori, kad mes atsilieptume: „štai aš“. Viešpats laukia mūsų atsako, ne tik klusnaus jo valios vykdymo, bet mūsų reakcijos, mūsų atsiliepimo, net ir prieštaravimo. „Jam patinka su mumis diskutuoti. Kai kas man sako: „Tėve, kartais melsdamasis aš susibaru su Viešpačiu...“ Tai irgi malda! Jam patinka kai tu jam tiesiai į akis sakai ką galvoji, nes jis yra Tėvas. Tai irgi tavo „štai aš“. O gal aš slepiuosi? Bėgu? Apsimetu? Žiūriu į kitą pusę? Kiekvienas sau pačiam teatsako: kaip aš tariu „štai aš, Viešpatie, einu vykdyti tavo valios“? Kaip aš atsiliepiu? Šventoji Dvasia tesuteikia mums malonę, kad sugebėtume atsiliepti“. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.