2017-01-24 16:50:00

Europa: biskupi UE o zdrowiu psychicznym na Starym Kontynencie


Zaburzenia umysłowe i samobójstwa są przyczyną ogromnego cierpienia jednostek, rodzin i społeczności; wywierają też wpływ na system opieki społecznej, ochrony zdrowia, edukacji i gospodarki w Europie. W związku z tym opinię o etycznych aspektach promocji zdrowia psychicznego w Europie opublikował wczoraj 23 stycznia sekretariat Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej (COMECE). Odnosi się ona do inicjatyw podejmowanych w tej dziedzinie przez instytucje europejskie, w tym m.in. do „Paktu na rzecz Zdrowia i Dobrostanu Psychicznego”.

Sekretariat COMECE wskazuje, że choroba psychiczna nie umniejsza godności osoby ludzkiej, lecz wymaga szczególnej uwagi i troski. Eksperci Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej zauważają, że osoby z zaburzeniami psychicznymi nie powinny być stygmatyzowane ani wykluczane. Podkreślają też pozytywną rolę, jaką we wspomaganiu chorych mogą odegrać rodzina czy przyjaciele, a także inne wspólnoty, w tym Kościół, którego misją jest troska o najsłabszych.

I. Nockiewicz, COMECE, Bruksela/ rv
All the contents on this site are copyrighted ©.