2017-01-24 12:46:00

Франциск: Бог е щастлив, когато сме истински пред него


Изпълнението на Божията воля, не означава да не дискутираме или да не се ядосваме с Господ. Важното е да бъдем истински, а не да се преструваме, и накрая да Му кажем нашето „Ето ме“. Това посочи папа Франциск в проповедта си на утринната литургия в религиозен дом „Санта Марта“ във Ватикана.

Историята на спасението е история от „Ето ме“

В центъра на проповедта на Франциск е откъса от посланието до Евреите, предложен в първото литургично четиво (10, 1-10). Авторът на посланието пише,че „когато Христос идва в света, казва: жертва и принос, всесъжения и жертви за грях Ти не пожела и не Ти са угодни. Ето, ида Боже, да изпълня Твоята воля“. Тези думи на Исус – поясни папата – „затварят една история на едно верижно „ето ме“: историята на спасението е една история на „ето ме“. След Адам, който се укрива, защото се страхува от Господ, Бог започва да призовава и да слуша отговора на мъжете и жените, които казват своето „Ето ме. Готов съм“. От „Ето ме“ на Аврам, Мойсей, Илия, Исайя, Йеремия, до това на Мария и на последното „Ето ме“ на Исус. История на едно „Ето ме“, но което не е автоматично, защото Господ винаги диалогира с онези, които призовава, да следват този път и да кажат „ето ме“. Господ има много търпение“, каза папата, който даде за пример стареца Йов, който разговаря с Господ, задава му въпроси, и накрая казва своето „Ето ме“. Християнският живот – отбеляза папа Франциск – „е именно това „Ето ме“: едно постоянно „ето ме“ за изпълнението на волята Господня. Хубаво е когато четем Свещеното Писание, Библията, търсейки отговорите, който хората дават на Господ, как отговорят: „Ето ме, аз съм тук, за да изпълня волята Ти“.

Никога да не се преструваме пред Бог

Папа Франциск отбеляза, че „днешната литургия ни призовава да се замислим над нашето „Ето ме“ към Господ. Дали се укривам като Адам, за да не му отговоря? Или, когато Господ ме вика, вместо да кажа „ето ме“, му отговарям „какво искаш от мен“? Дали бягам, като Йона, който не иска да направи онова, което Господ искаше от него? Или се преструвам, че изпълнявам волята на Господ, но само външно, като законоучителите, които Исус осъжда строго? Какъв е моят отговор на Господ?“, запита папата.

Също когато се ядосваме с Бог ние се молим

Всеки ден – продължи папа Бергольо – „Господ ни вика и ни приканва да кажем нашето „Ето ме“, но можем винаги да дискутираме с Него“:

„На Бог се харесва да дискутира с нас. Неведнъж са ми казвали: „Отче, много пъти когато се моля се ядосвам на Господ“. Също и това е молитва! На него Му харесва, когато се ядосваш и му казваш в лицето какво чувстваш, защото е Баща! Това също е едно „Ето Ме“. Нека всеки един от нас днес да си отговори: „какво е моето „Ето ме“ пред Господ, за да изпълнявам волята Му в моя живот. Нека Светия Дух ни даде благодатта да намерим отговора“.

svt/ rv
All the contents on this site are copyrighted ©.