2017-01-23 16:11:00

Popiežius Pranciškus: leiskim Dievui mums atleisti


Popiežius Pranciškus pirmadienio rytą Mišių homilijoje savo namų koplyčioje kalbėjo apie Kristaus nuostabią kunigystę, kuri susidaro iš trijų etapų: kai atleido nuodėmes kartą visiems laikams, dabar, kai mus užtaria Tėvo akivaizdoje ir, galiausiai, kai ateis mūsų pasiimti. Homilijoje Šventasis Tėvas kalbėjo ir apie nedovanojamą piktžodžiavimą  prieš Šventąją Dvasią.

Jėzus sugrįš, tačiau nejauku klausytis jo žodžių - nors tai Jis, kuris juos taria ir jis sako tiesą - jog jei kas piktžodžiautų Šventajai Dvasiai, tam amžiais nebus dovanota: „Iš tiesų sakau jums: bus dovanoti žmonių vaikams visi nusikaltimai ir piktžodžiavimai“, - žinome, pridūrė popiežius, kad jis atleidžia viską jei tik atveriame savo širdį! Viską: nuodėmes ir piktžodžiavimus ! - „kad ir kaip jie piktžodžiautų; bet jei kas piktžodžiautų Šventajai Dvasiai, tam amžiais nebus dovanota, ir jis bus kaltas amžina nuodėme“.

Jėzus, kaip vyriausias kunigas, gavo patepimą. Kas buvo jo pirmasis patepimas? Tai buvo Marijos kūnas ir Šventosios Dvasios veikimas. O tas, kas tam piktžodžiauja, piktžodžiauja Dievo meilės pamatui, mūsų išganymui, mūsų atkūrimui ir piktžodžiauja Jėzaus kunigystei. „Koks Viešpats negeras, neatleidžia?“. „Ne! Viešpats viską atleidžia! Tačiau sakantis šiuos dalykus yra užsidaręs atleidimui. Nenori būti atleistas! Nesileidžia būti atleidžiamas“. Tai piktžodžiavimo Šventajai Dvasiai bjaurumas: neleisti būti atleistam dėl išsižadėto Jėzaus kunigiško patepimo, kurį atliko Šventoji Dvasia.

Bus gera, jei mes šiandien per Mišias pagalvosime, kad čia, ant altoriaus, atliekamas gyvas atminimas - nes Jis ten bus - Jėzaus pirmosios kunigystės, kai paaukoja savo gyvybę už mus; yra ir gyvas atminimas antrosios kunigystės, nes Jis čia kartu melsis.  Bet ir per šias Mišias, sukalbėjus maldą „Tėve mūsų“,  laukiame trečiojo Jėzaus kunigystės etapo, kai sugrįš Jis ir mūsų vilties šlovė. Per šias Mišias pagalvokime apie šiuos gražius dalykus: Ir prašykime Viešpaties malonės, kad mūsų širdis niekuomet nebūtų uždara, kad ji niekuomet nebūtų uždara šiam nuostabumui, šiam didingam veltumui. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.