2017-01-23 15:06:00

Pápež prijal členov talianskeho Národného úradu pre boj s mafiou a terorizmom


Vatikán 23. januára – Mafia, ktorej sa treba postaviť a proti ktorej treba bojovať, je „vyjadrením kultúry smrti“. A tá „sa radikálne stavia proti viere a evanjeliu, ktoré sú vždy za život“. Týmito slovami sa dnes pápež František prihovoril štyridsiatim členom z talianskeho Národného úradu pre boj s mafiou a terorizmom, ktorých prijal vo Vatikáne. Nenechajte si vziať odvahu, pokračujte v boji proti korupcii a násiliu, povzbudil prítomných Svätý Otec.

Úrad ma na starosti stíhanie troch najväčších kriminálnych organizácii v Taliansku: mafiu na Sicílii, ďalej camorru, ktorá pôsobí v okolí Neapolu, v regióne Kampánia, a napokon je to kalabrijská mafia ’ndrangheta. Podľa slov pápeža Františka „využívajúc ekonomické, sociálne a politické nedostatky, nachádzajú plodnú pôdu na realizovanie svojich trestuhodných projektov“

„Spoločnosť potrebuje byť vyliečená z korupcie, z vydierania, z nezákonného obchodovania s drogami a so zbraňami, z obchodovania s ľuďmi, medzi ktorými je mnoho zotročených detí. Sú to skutočné sociálne rany a zároveň globálne výzvy, ktorým je medzinárodné spoločenstvo povolané s odhodlanosťou čeliť“.

Taliansky Úrad pre boj s mafiou a terorizmom, ako ďalej podčiarkol Svätý Otec, úzko pracuje aj s ďalšími štátmi. Práve vzájomná spolupráca na medzinárodnej úrovni môže napomôcť k „efektívnemu koncu a ochrane bezpečnosti spoločenstva“:

„Spoločnosť sa veľmi spolieha na vašu profesionalitu a na vaše skúsenosti vyšetrovateľov angažovaných v boji a vo vykorenení organizovaného zločinu. Povzbudzujem vás, aby ste venovali každé úsilie najmä v boji proti obchodovaniu s ľuďmi a pašovaniu migrantov: toto sú vážne delikty, ktoré ťažko postihujú najslabších medzi slabými! V tejto súvislosti je potrebné zvýšiť úsilie pri ochrane obetí, predvídajúc legálnu a sociálnu asistenciu týmto našim bratom a sestrám, ktorí hľadajú pokoj a budúcnosť.  Tí, ktorí utekajú z vlastných krajín kvôli vojne, násiliu, prenasledovaniu majú právo nájsť primerané prijatie a vhodnú ochranu v krajinách, ktoré sa označujú za občianske“.

Pápež František následne členov talianskeho Národného úradu pre boj s mafiou a terorizmom povzbudil k tomu, aby sa snažili vynaložiť úsilie aj na výchovu a správne formovanie budúcich generácií:

„Rôzne výchovné zložky, medzi ktorými sú rodiny, školy, kresťanské komunity, športové a kultúrne združenia, sú povolané uprednostňovať vedomie morálky a zákonnosti orientované na čestné, pokojné a solidárne modely života, ktoré krok za krokom zvíťazia nad zlom a pripravia cestu dobru“.  

Tí, ktorí nasledujú Krista, majú podľa slov Svätého Otca „myšlienky pokoja, bratstva, spravodlivosti, prijatia a odpustenia“. A ich ovocím je, ako píše sv. Pavol v Liste Galaťanom, «láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť» (Gal 5,22):

„Myslím na mnohé farnosti a katolícke združenia, ktoré sú svedkami tohto ovocia (...).V týchto iniciatívach sa rovnako prejavuje blízkosť Cirkvi tým, ktorí prežívajú dramatické situácie a potrebujú pomoc, aby mohli vyjsť zo špirály násilia, a aby sa mohli obnoviť v nádeji“

Na záver svojho príhovoru ubezpečil Svätý Otec prítomných o svojich modlitbách:

„Nech vám dá Pán vždy silu ísť vpred, nestratiť nádej, ale pokračovať v boji proti korupcii, násiliu, mafii a terorizmu. Som si vedomý toho, že práca, ktorú vykonávate, so sebou prináša aj riskovať život, viem to; i riziko ďalších nebezpečenstiev pre vás a vaše rodiny. Mafiánsky spôsob konania zapríčiňuje tieto veci. A preto si to vyžaduje viac zanietenia, zmysel pre povinnosť a silu ducha, a z našej strany, všetkých občanov, ktorí máme prospech z vašej práce, tiež podporu, modlitbu a blízkosť. Ubezpečujem vás, že ja som vám vo vašej práci veľmi blízko a modlím sa za vás“. -ej- 
All the contents on this site are copyrighted ©.