2017-01-23 14:52:00

„Опус Деи“ избира своя нов прелат


Членовете на Прелатурата на „Опус Деи“ избират наследника на монс. Хавиер Ечевария, който почина на 12 декември 2016 на 84 годишна възраст. Датата за началото на Генералния избирателен конгрес бе обявена от помощния викарий монс. Фернандо Окариц, преди навършването на три месеца от овакантяването на седалището.

Избора на нов прелат ще бъде разделен на три етапа: пленарна среща на Централното управление на Прелатурата, провеждане на Генерален избирателен конгрес и назначаване на прелат от страна на Светия отец. Централното управление на Прелатурата, или пленума на Съвета за жените от Прелатурата, започна своята работна среща в Рим на 21 януари с литургия на Светия Дух в църквата на „Дева Мария на Мира“, като повери на нейната закрила работните срещи и сесии.

По време на срещата бяха представени имената на свещениците, имащи всички реквизити за да заемат длъжността „пралат“. Всеки член на Централното управление постави в специална урна затворен плик с името или имената на онези свещеници, които смята за най-подходящи за тази длъжност. Предложенията са свободни и тайни.

Урната бе преместена в седалището, където днес 23 януари се провежда Генералния избирателен конгрес, в който участват 150 избиратели, свещеници и миряни на възраст не по-малко от 32 годишни и, които са част от Прелатуарата поне от 9 години. Също Конгресът започна са литургия, след която започнаха срещите на които секретарят на Конгреса чете едно по едно предложенията на членовете на пленума на Генералното управление. По този начин избирателите гласуват, като взимат предвид имената посочени от Централното управление на жените. Който е избран трябва да заяви дали приема или дали, според негово усмотрение, съществуват сериозни препятствия, които не му позволяват да приеме назначението.

Накрая, след приключването на изборите, избраният призовава папата – лично или посредством другите – да потвърди изоба му. След потвърждението и назначението от страна на папата, избирателния Конгрес оповестява публично името на новия прелат, който встъпва веднага в длъжност.

Сред най-котираните имена за четвъртия приемник на основателя на „Опус Деи“, свети Хосемария Ескрива, са тези на помощния викарий монс. Фернандо Окариц, испанец, роден в Париж преди 72 години или на генералния викарий Мариано Фацио, аржентинец на 56 години. Тъй като длъжността „прелат“ е доживотна, основен фактор за избора може да се окаже възрастта на кандидата.

svt/ rv
All the contents on this site are copyrighted ©.