2017-01-22 16:46:00

Тържествена литургия по случай 800 години от създаването на Доминиканския орден


„Като създаде Доминиканския орден, свети Доминик де Гусман извърши „дело в служение на Евангелието, проповядвайки с думи и с дела онзи труд, който с благодатта на Светия Дух помогна на много хора да не се изгубят сред „карнавала“ на светското любопитство, а да усетят вкуса на разумната доктрина, вкуса на Евангелието, като на свой ред станаха сол и светлина, творци на добри дела“. Това посочи Папа Франциск по време на литургията, проведена на 21 януари следобед в Латеранската базилика, при приключване на чествания от Доминиканския орден юбилей – 800 години от създаването на ордена.

„Карнавалът“ на светското съществува във всяко време

Папа Бергольо изтъкна, че във всяка епоха  – и днес, както и по времето на свети Доминик, а също и преди две хиляди години, когато апостол Павел е писал на своя ученик Тимотей – животът протича „в два противоположни човешки контекста“: „карнавалът на светското любопитство“ и „възхвалата на Отца посредством добри дела“:

„Павел предупреждава Тимотей, който трябва да възвестява Евангелието сред хора, които постоянно търсят нови „учители“, „услуги“, различни доктрини, идеологии. Това е карнавалът на човешкото любопитство, на съблазънта. Затова Апостолът учи своя ученик, като използва и силни думи: настоявай, предупреждавай, упреквай, насърчавай, а също и бди, понасяй страданията“.

Днес преобладава релативизма и търсенето на краткотрайното

Папата подчерта, че днес този сценарий е твърде разпространен и глобализиран, поради „изкушението от субективистичния релативизъм“:

„Тенденцията да се търси новото е присъща на човешкото същество и тя намира идеалната среда в обществото на привидността, на консуматорството, където често се рециклират стари вещи, но важното е да се направят да изглеждат като нови, привлекателни, интригуващи. Истината също е подправена. Движим се сред така нареченото „втечнено общество“, без устойчиви ориентири, разнебитено, разглобено; сред културата на преходното, на еднократната употреба“.

Добрите дела са отговорът на Църквата на „втечненото общество“

Но има и друг сценарий, противоположен на „светския карнавал“, който Папата посочва, като цитира Евангелието според Матей: възхвалата на Отца, който е в небесата. Светият Отец посочи,  че от „псевдо-празничната повърхностност, до възхвалата, която е истинският празник“, се стига благодарение на добрите дела на учениците на Исус, станали „сол“ и „светлина“:

„Сред вчерашния и днешния „карнавал“, това е отговорът на Исус и на Църквата, това е стабилната опора сред „втечненото общество“: добрите дела, които можем да вършим благодарение на Христос и на неговия Свети Дух, и които пораждат в сърцето благодарността към Отца…“.

Свети Доминик  превърна  мъже и жени в творци на добри дела

„Дело, което с благодатта на Светия Дух помогна на  много мъже и жени да  не се губят сред „карнавала“ на  светското любопитство, а да усетят вкуса на разумната доктрина, вкуса на Евангелието, като на свой ред станаха сол и светлина, творци на добри дела и истински братя и сестри, които възхваляват Бог и учат да се възхвалява Бог с добрите дела в живота“.

man / rv

 
All the contents on this site are copyrighted ©.