2017-01-21 15:26:00

Popiežius: Žmogaus orumas yra aukščiau už laisvės atėmimo priemones


Sausio 20 d. Padujoje vyko konferencija, skirta įkalinimo iki gyvos galvos temai „Susiaurinti horizontai“. Jos dalyvius pasveikino popiežius Pranciškus, kuris perdavė kreipimosi laišką Padujos kalėjimo kapelionui kunigui Marco Pozza, kurį sausio 17 d. kartu su grupe kalinių priėmė Šv. Mortos namuose.

Popiežius sveikina konferencijos dalyvius ir išreiškia savo artimumą kaliniams.  Pastariesiems popiežius skiria tokius žodžius: „esu arti jūsų ir meldžiuosi už jus. Įsivaizduoju, tarsi žvelgčiau į jūsų akis ir jūsų žvilgsniuose sutikčiau daug įtampos, sunkumų ir nusivylimų, tačiau kartu juose blykstelėtų ir vilties šviesa. Noriu padrąsinti jus, kai žvelgiate į savo vidų, niekada neslopinkite šios vilties šviesos“. Popiežius rašo, kad laikyti šią viltį įžiebtą tai pareiga ir tų, kurie gali ir turi atsakomybę padėti kaliniams, nes kaliniai visų pirma yra įkalinti asmenys, žmogaus orumas yra aukščiau už laisvės atėmimo priemones.

Popiežius ragina atrasti žmogiškumo kelius, kad žmogiškumas prasiskverbtų pro šarvuotas duris, kad širdys niekada nebūtų aklinai užvertos vilčiai, jog kiekvienas sulauks geresnės ateities.

Reikia kultūrinio atsivertimo, kad negalvotume, jog bausmės taria galutinį žodį gyvenime, kad atmestume aklą baudžiamojo teisingumo kelią, atsivertų sutaikymo teisingumas ir konkrečios  integracijos perspektyvos, kad įkalinimas iki gyvos galvos nebūtų problemų sprendimas, o problema, kurią reikia išspręsti, „nes jei orumas įkalinamas, nebėra tokios erdvės visuomenėje, kuri leistų naujai pradėti ir tikėti atnaujinančia atleidimo galia“,- rašo Šventasis Tėvas.

„Dievo širdyje visada atsiras vietos pradėti iš naujo, kad atleidžiantis gailestingumas paguostų ir reabilituotų; Jam patikiu Jūsų kelius, apmąstymus ir viltis”, - baigia laišką popiežius, suteikdamas palaiminimą ir prašydamas už jį melstis. (Vatikano radijas)

 
All the contents on this site are copyrighted ©.