2017-01-20 14:06:00

Popiežiaus homilija. Viešpats atnaujina žmogaus mąstyseną ir širdį


Penktadienio Mišių pirmajame skaitinyje iš apaštalo šv. Pauliaus Laiško žydams kalbama apie Naująją sandorą, kurią Dievas Jėzuje Kristuje sudarė su savo tauta. Dievas viską atnaujina, viską pakeičia iš esmės, nuo pat šaknų. Viešpats atnaujina ne tik išorę, bet perkeičia žmogaus mąstyseną, jauseną, veikimo būdus, sakė popiežius Šv. Mortos namų koplyčioje aukotų Mišių homilijoje.

„Naujoji sandora perkeičia širdį, kad nauja širdimi žiūrėtume į Viešpaties įstatymą, kad jo laikytumės su atnaujinta mąstysena. Atsimename Jėzų persekiojusius įstatymo mokytojus. Jie vykdė visus Įstatymo priesakus, jei gerai išmanė visą teisę, tačiau jų mintys buvo toli nuo Dievo. Jų mąstysena buvo egoistiška; jie buvo įsižiūrėję į save; jų širdys smerkė kitus, visada smerkė. Naujoji sandora perkeičia mūsų širdis ir protus. Perkeičia mąstyseną“.

Viešpats taip pat pažada atleisti mūsų nuodėmes, užmiršta mūsų blogus darbus. Kartais, sakė popiežius, aš jam sakau: „Viešpatie, kokia trumpa tavo atmintis“ Iš tiesų tai ir yra Dievo silpnybė: kai Dievas atleidžia – užmiršta mūsų kaltes. „Jis užmiršta, nes atleidžia. Matydamas atgailaujančią širdį, jis atleidžia ir užmiršta: „Aš užmiršiu, neatsiminsiu jų nuodėmių“. Tačiau mes, savo ruožtu, irgi turėtume nepriminti Viešpačiui savo nuodėmių, tai yra, turėtume stengtis nenusidėti. Viešpats man atleido, užmiršo, dėl to aš turiu keisti gyvenimą. Naujoji sandora mane atnaujina ir perkeičia mano gyvenimą, ne tik mąstyseną ir širdį, bet visą mano gyvenimą. Gyventi be nuodėmės, toli nuo nuodėmės. Tai yra naujas sukūrimas. Viešpats tokiais mus naujai sukuria“.

Popiežius palietė ir dar vieną Naujosios sandoros aspektą – mūsų priklausymą Viešpačiui. Mes kečiame gyvenimą ir įsipareigojame būti ištikimi Viešpačiui. Tai Naujosios antspaudas, Naujosios sandoros užtvirtinimas. „Pranašai sakė: tavo akmeninę širdį Viešpats pavers jautria širdimi. Pakeisti širdį, pakeisti gyvenimą, daugiau nebenusidėti, nepriminti Viešpačiui mūsų nuodėmių, kurias jis užmiršo, nebepriklausyti pasauliui, pasaulio dvasiai, nevergauti niekniekiams, priklausti tik Viešpačiui“. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.