2017-01-20 00:00:00

Целите на Световната лютеранска федерация за 2017


Честванията през 2017 на 500.та годишнина от Протестантската реформация ще бъдат повод, „за да изпитаме в първо лице състраданието, солидарността и справедливостта“. Това е пожеланието на пастор Мартин Юнге, генерален секретар на Световната лютеранска федерация (СЛФ), в посланието му за Новата година.

В текста, отправен към 145.те църковни общности от петте континента, членове на Световната лютеранска федерация, Юнге припомня първостепенното значение, да се задълбочи посланието на „спасението по благодат единствено посредством вярата“ и да се свидетелства пред един свят в конфликти и отчуждения, безценния дар на божественото състрадание. „По този начин – пише Юнге – самите Църкви могат да се превърнат в свидетели на преобразяващата сила на Бог“.

Генералният секретар на СЛФ припомня думите на пророк Йезекил, чрез когото Бог обещава да дари на своя народ „едно ново сърце и един нов дух. Ще премахна от вас – казва Господ – каменното сърце и ще ви дам сърце от плът“ (36, 26). „Обещанието дадено чрез пророка – посочва Юнге – се осъществява не защото сме си го спечелили или заслужили, а защото Господ ни го дарява чрез благодатта и милосърдието“. В този смисъл „единствено благодатта е библейското послание, което Лутер преоткри и постави в центъра на Евангелието на Исус Христос. Това е едно силно и динамично послание, което продължава да подхранва живота и свидетелството на отделните хора и на църквите по целия свят“, пояснява пасторът.

С оглед предстоящия Юбилей на Реформацията, чието централно честване ще се проведе във Виндхук, Намибия от 10 до 16 май, Мартин Юнге призовава всички да подкрепят нейните три основни принципи. На първо място универсалността на Лютеранската рефорамция, т.е. нейното разпространение, което не е ограничено само до някой страни в Северна Европа и Източна Африка. В този контекст всички общности по света са призовани да се синхронизират уверено с „глобалното измерение, което обогатява и задълбочава личното свидетелство“. Ето защо – подчертава Юнге – „петото столетие от Реформацията е уникален повод, за да се съберат плодовете от многобройните важни икуменически процеси“, преди всичко тези от последните години. Сред различните примери посочени от генералния секретар на СЛФ е и съвместното лютеранско-католическо възпоменание на Реформацията и процесите на помирение в лоното на протестантското семейство.

На трето място Юнге подчертава необходимостта да не се смята Реформацията като приключила, решена веднъж завинаги. „Възпоменавайки годишнината от Реформацията трябва да се възползваме от възможността да разпознаем Божия повик като мисия в днешния свят“.

Накрая генералният секретар на СЛФ изказва своето убеждение, че „ свят, който престава да се вслушва в посланието на благодат и милосърдие, се превръща в безмилостен свят. Сърцата, които са от плът, са заплашени да се превърнат в каменни и нехуманни. Ето защо, чрез възвестяването, служението и грижата църквите имат една основна роля в света за опазването на състраданието, солидарността и справедливостта“. 
All the contents on this site are copyrighted ©.