2017-01-19 13:58:00

Ranná homília pápeža Františka: Život kresťana je každodenný boj


Vatikán 19. januára – Kresťanský život je boj, nechajme sa pritiahnuť Ježišom. Týmito slovami dnes ráno v Dome sv. Marty povzbudil veriacich počas omše pápež František. Svätý Otec vystríhal pred pokušeniami, ktoré nás privádzajú na zlú cestu a pripomenul, že Ježiš prišiel, aby zničil vplyv zla na naše srdcia.

Petrov nástupca sa vo svojej homílii nechal inšpirovať dnešným Evanjeliom podľa Marka, v ktorom sa píše o veľkom zástupe, ktorý nasledoval Ježiša s nadšením a ktorý prichádzal z rôznych krajov (Mk 3,7-12). „Prečo prichádzal tento zástup?“- položil si otázku Svätý Otec. Božie slovo hovorí, že medzi ľuďmi boli „chorí, ktorí hľadali uzdravenie“. Ďalší ľudia prichádzali, aby „počuli Ježiša, lebo hovoril nie ako ich zákonníci, ale ako ten, ktorý má moc“ a „to sa dotýkalo srdca,“ dodal pápež.

Tento zástup „prichádzal spontánne, neprichádzal autobusmi, ako to mnohokrát vidíme, keď sa organizujú manifestácie a mnohí tam musia ísť, pretože sa kontroluje prezencia, aby potom nestratili pracovné miesto’“. Tento zástup, vysvetlil Svätý Otec František, „išiel, lebo niečo cítil“. Nasledoval Ježiša až do takej miery, že ten musel požiadať o loď, aby sa zástup na neho netlačil (porov. Mk 3,9):

„Išiel tento zástup za Ježišom? Áno! Potreboval niečo? Áno. Niektorí boli zvedavci, skeptici, to bola len malá časť... Tento zástup tam však priťahoval Otec: bol to Otec, ktorý priťahoval zástup k Ježišovi. A to až do tej miery, že Ježiš neostával ľahostajný, ako nejaký nehybný učiteľ, ktorý prednesie svoje slová a potom si umyje ruky. Nie! Tento zástup sa dotýkal Ježišovho srdca. Samotné evanjelium to hovorí: ,Ježiš bol dojatý, lebo videl týchto ľudí, ako ovce bez pastiera’. A Otec, prostredníctvom Ducha Svätého, priťahuje ľudí k Ježišovi“.

Na druhej strane, poznamenal ďalej pápež František, je „zvláštne“, že tento úryvok z Markovho evanjelia, v ktorom „sa hovorí o Ježišovi, hovorí sa o zástupe, o nadšení“ a láske Pána, sa končí rozprávaním o nečistých duchoch, ktorí, keď ho uvideli, kričali: «Ty si Boží Syn!» a Svätý Otec vo svojej homílii pokračoval nasledovne:

„Toto je pravda; toto je realita, ktorú každý jeden z nás cíti, keď sa priblíži k Ježišovi. Nečistí duchovia sa nám to snažia prekaziť, bojujú s nami. ,Ale, otče, ja som veľký katolík; vždy chodím na omšu... Nikdy, nikdy však nemám tieto pokušenia. Vďaka Bohu, nie!’ - ,Modli sa, lebo si na zlej ceste!’ Kresťanský život bez pokušení nie je kresťanský: je ideologický, je gnostický, ale nie kresťanský. Keď Otec priťahuje ľudí k Ježišovi, je tu niekto iný, ktorý ťahá opačným smerom a spôsobuje v tvojom vnútri vojnu! Z toho dôvodu Pavol hovorí o kresťanskom živote ako o boji: o každodennom boji. [Je to] boj!“.  

Je to boj, v ktorom treba „zvíťaziť, zničiť satanovu ríšu, ríšu zla“, dodal napokon  pápež František. Práve preto „prišiel Ježiš, aby zničil Satana! Aby zničil jeho vplyv na naše srdcia“. Otec „priťahuje ľudí k Ježišovi“, zatiaľ čo zlý duch „sa snaží ničiť, vždy!“ Kresťanský život je preto podľa slov Svätého Otca „boj: buď sa necháš pritiahnuť k Ježišovi skrze Otca, alebo si môžeš povedať: ,Ja zostávam v nerušenosti, v pokoji’“. Ak však chceš kráčať vpred, vysvetlil pápež, „musíš bojovať! Cítiť, že srdce bojuje, aby Ježiš zvíťazil“:

„Zamyslime sa nad tým, ako je na tom naše srdce: cítim v mojom srdci tento boj? Medzi pohodlím a službou druhým, medzi tým, či sa pôjdem trošku zabaviť, alebo či sa budem modliť a adorovať Otca, medzi jednou a druhou vecou, pociťujem boj? [Medzi] túžbou robiť dobro a niečím, čo ma brzdí, robí ma skeptickým? Verím, že môj život hýbe Ježišovým srdcom? Ak v to neverím, musím sa veľa modliť, aby som v to veril, aby mi bola daná táto milosť. Každý z nás nech hľadá vo svojom srdci, ako je na tom. A prosme Pána, aby sme boli kresťanmi, ktorí vedia rozlíšiť, čo sa deje v ich vlastnom srdci a správne si zvoliť cestu, po ktorej nás Otec priťahuje k Ježišovi“. -ej-  
All the contents on this site are copyrighted ©.