2017-01-19 16:38:00

Popiežiaus audiencija ekumeninei delegacijai iš Suomijos


Jau daugiau nei tris dešimtmečius sausio 19-ąją dieną į Vatikaną atvyksta ekumeninė Suomijos Bažnyčių delegacija, kuriai šiais metais vadovauja Turku liuteronų arkivyskupas Kari Mäkinen. Sausio 19-ąją Suomijoje yra minimas šventasis Henrikas, Upsalos arkivyskupas, miręs, pasak tradicijos, XII amžiuje kankinio mirtimi. Šventuoju jis pripažįstamas tiek katalikų, tiek liuteronų. Ilgą laiką jo žemiškieji palaikai ilsėjosi būtent Turku katedroje, iš pradžių priklausiusioje katalikams, o vėliau liuteronams, tačiau buvo išvežti ir prarasti per 18 amžiaus pradžios karą su Rusija. Tradiciškai Suomijos ekumeninės delegacijos vizitas sutampa su Maldos už krikščionių vienybe savaitės pradžia.

„Tikras ekumenizmas, - pažymėjo popiežius Pranciškus savo kalboje Suomijos krikščionims, - remiasi bendru atsivertimu į Jėzų Kristų kaip mūsų Viešpatį ir Atpirkėją. Jei kartu artinamės prie jo, artinamės ir prie vienas kito. Šiomis dienomis dar smarkiau šaukiamės Šventosios Dvasios, kad sužadintų mumyse šį atsivertimą, kuris susitaikymą padaro įmanomu“.

Savo pastabose apie ekumenizmą ir apie, konkrečiau, katalikų bei liuteronų ekumeninius santykius, popiežius ne kartą paminėjo Švedijos miestą Lundą, kuriame lankėsi prieš keletą mėnesių, spalio 31 dieną, paminėti Reformacijos pradžios sukakties. Galime prisiminti, kad susitikimo liturgija atspindėjo pastangas palikti užnugaryje tiek vienas kito kaltinimų, tiek triumfalizmo vienas kito atžvilgiu retoriką.

Kaip šį ketvirtadienį Suomijos delegacijai pasakė popiežius Pranciškus, „Šis bendras Reformacijos paminėjimas buvo svarbus tiek žmogiškai, tiek teologiškai ir dvasiškai. Po penkiasdešimties oficialaus ekumeninio dialogo tarp katalikų ir liuteronų metų pagaliau sugebame aiškiai išdėstyti perspektyvas, dėl kurių šiandien sutariame. Esame už tai dėkingi. Tuo pat metu širdyje gyvai gailimės dėl savo kalčių. Tokiame nusiteikime Lunde buvo prisiminta, kad Martyno Liuterio intencija, prieš penkis šimtus metų, buvo atnaujinti Bažnyčią, o ne ją suskaldyti. Šis susitikimas mums suteikė drąsos ir jėgos žvelgti pirmyn, mūsų Viešpatyje Jėzuje Kristuje, į ekumeninį kelią, kurį esame kviečiami nueiti kartu“.

Ruošiant šį minėjimą, pridūrė popiežius, katalikai ir liuteronai suprato, kad teologinis dialogas išlieka esmiškas susitaikymui ir turi būti tęsiamas. Šioje sutariančioje bendrystėje, kuri leidžia Šventajai Dvasiai veikti, bus galima pasiekti ir daugiau sutarimų apie Bažnyčios doktriną ir moralinį mokymą, bus galima priartinti pilną ir regimą vienybę.

„Meldžiu Viešpatį, kad savo palaiminimu lydėtų Suomijos liuteronų – katalikų dialogo komisiją, kuri su atsidavimu dirba dėl bendros Bažnyčios, Eucharistijos ir bažnytinės tarnystės interpretacijos“, - sakė Pranciškus.

Reformacijos sukaktis yra proga autentiškai išgyventi tikėjimą, atskleisti kartu Evangeliją, liudyti Kristų: taip pat įsipareigojant ir remiant kenčiančius, stokojančius ir tuos, kurie gyvena grėsmėje. Tai daryti kartu, pabrėžia popiežius, taip pat yra eiti link pilnos bendrystės.

Suomijos Bažnyčių delegacijos narius popiežius Pranciškus pasveikino su dviem sukaktimis, svarbiomis jų šaliai ir jų bendruomenėms. Viena, tai Suomijos ekumeninės tarybos, svarbaus vienybės ir tikėjimo sklaidos įrankio šimtmetis, antra, tai pačios Suomijos, kaip nepriklausomos valstybės, šimto metų jubiliejus. Šventasis Tėvas palinkėjo, kad visi šalies piliečiai, kurie yra krikščionys, drąsiai išpažintų savo tikėjimą, paversdami jį konkrečiais tarnystės, brolystės ir pasidalijimo gestais.

Popiežius savo kalbą užbaigė melsdamas Dievo palaiminimo delegacijos dalyviams ir pačiam krikščionių dialogui, taip pat padėkodamas liuteronų vyskupui už tai, kas atėjo su savo anūkais: „mums reikia vaikų paprastumo, jie mus išmokys eiti link Jėzaus Kristaus. Ačiū“, - sakė Pranciškus. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.