2017-01-19 14:11:00

Bønneuka for kristen enhet. Finsk delegasjon hos paven


Bønneuka for kristen enhet 2017

«Forsoning – For Kristi kjærlighet tvinger oss» er temaet for bønneuka for kristen enhet, 18. – 25. januar 2017. Hvert år feirer kristne over hele verden denne uka sammen. På Norges Kristne Råds nettsted fins materiale til bønneuka «og for resten av året».

Materialet er blitt utarbeidet i Tyskland. Tyskerne forklarer temavalget slik: «[Det ble] fort klart at materialet til denne Bønneuken for kristen enhet måtte ha to tyngdepunkt. På den ene side skulle det være en feiring av Guds suverene kjærlighet og nåde, “menneskets rettferdiggjørelse ved Guds nåde alene”, for å kunne speile hovedanliggendet til Martin Luther i reformasjonen. På den annen side skulle materialet også ta på alvor sorgen og smerten i den dype splittelsen som rammet Kirken, og det skulle åpent settes navn på skyld og gis en mulighet til å bevege seg mot forsoning.

I siste runde var det den apostoliske formaningen “Evangelii Gaudium” (evangeliets glede) fra pave Frans i 2013 som ga temaet for dette året da den i §9 siterte 2 Kor 5,14: “Kristi kjærlighet tvinger oss.” Med dette verset og hele sammenhengen i 2 Kor 5 har den tyske komiteen formulert temaet for Bønneuken for kristen enhet 2017.»

Finsk økumenisk delegasjon hos paven

I dag, den andre dag i bønneuka, er den hellige Henrik av Finlands minnedag. Hvert år blir både Henrik og bønneuka markert ved at en finsk økumenisk delegasjon drar på pilegrimsferd til Roma. I år omfatter delegasjonen den lutherske biskop Kaarlo Kalliala, den ortodokse metropolitt Elia og den katolske biskop Teemu Sippo.

I dag er delegasjonen blitt mottatt av paven. I sin tale sa han blant annet at ekte økumenikk er basert på felles omvendelse til Jesus Kristus som vår Herre og Frelser. «Hvis vi nærmer oss ham sammen, nærmer vi oss også hverandre. La oss be Den hellige ånd mer intenst disse dagene om å framkalle denne omvendelsen i oss som gjør forsoning mulig.» (les hele talen på engelsk eller en sammenfatning på svensk). Senere i dag skal finnene ha en økumenisk feiring i kirken Santa Maria sopra Minerva. Under oppholdet i Roma møter de også kardinal Koch (president for Det pavelige råd for fremme av kristen enhet) og birgittasøstrene på Piazza Farnese.

Ellers

I Roma er det særlig i Paulusbasilikaen at bønneuka blir markert - med kveldsarrangementer. Uka blir som vanlig avsluttet på festen for Paulus' omvendelse med at paven feirer økumenisk vesper i Basilikaen.

I november holdt forøvrig paven en tale om hva kristen enhet er og ikke er.

 
All the contents on this site are copyrighted ©.