2017-01-19 13:24:00

Папа Франциск: християнският живот e всекидневна борба


Християнският живот без изкушения не е християнски, а по-скоро агностичен и идеологичен. Който се нарича християнин е призован да се бори постоянно. Това каза папа Франциск в проповедта си на утринната литургия в религиозен дом „Санта Марта“ във Ватикана. Тази всекидневна борба на християнина е срещу силите на злото, които отвеждат по грешния път към „царството“, издигнато от Сатаната. „Исус дойде, за да разруши силите на злото в нашите сърца - подчерта папата в проповедта си – дойде, за да унищожи Сатаната! За да разруши неговото влияние в нашите сърце. От нас зависи да се борим всекидневно, както казва свети Павел, за да победим, за да разрушим царството на злото“, каза папата.

В проповедта си папата коментира евангелския откъс предложен от литургията, който разказва за голямото множество хора, идващи от всяко кътче, които следват с ентусиазъм Месията (Mк. 3,7-12). Сред тях има болни, търсещи изцеление, но също и хора „на които им харесваше да слушат Исус ,защото не говори като законоучителите, а говори с власт, а това докосва сърцето. „Този народ –коментира папата – идва спонтанно, не ги водеха с автобуси, както се прави днес. Тези хора идваха, защото чувствах нещо, и дори принуждават Исус да се качи на една лодка и да се отдалечи от брега“.

„Тези хора при Исус ли отиваха? Да! Имаха ли нужда? Да! Някой бяха любопитни, но са аскетични и са малцинство. Народът го привлича Отца: небесния Отец е този, който прилича хората към Исус. До такава степен, че Исус не остава безразличен, като един статичен учител, който излага своето учение, а след това си измива ръцете. Не! Този народ, докосваше сърцето на Исус. Самото Евангелие ни казва: „Исус се смилява, защото виждаше тези хора като овце без пастир“, отбеляза папата.

Това е доказателство, че не са проповедите и доводите, онези, които подтикват хората да следват Исус, а е Небесния Отец онзи, който, чрез Светия Дух, привлича хората към Исус. От друга страна – отбеляза папата – „любопитно е, че този евангелски откъс от евангелист Марко, в който се говори за Исус, за народа, за ентусиазма и любовта на Господ, завършва с нечистите духове, които когато Го виждат викат с висок глас: „Ти си Сина Божий!“.

Въпреки това, „тази е истината, тази е реалността, която всеки един от нас чувства, когато се приближава до Исус. Небесният Отец привлича хората към Исус, докато злия дух се опитва да унищожи!, подчерта папата. „Нечистите духове търсят да Го възпрепятстват, воюват помежду си. Някой може да каже: „Отче, аз съм ревностен католик, ходя винаги на литургия, и никога нямам тези изкушения“. Моли се – ще му отговоря аз – защото си по грешния път“, каза папата:

„Християнският живот без изкушения, не е наистина християнски: той е идеологичен, агностичен, но не е християнски. Когато Небесния Отец привлича хората към Исус, има друг, който привлича в обратна посока и създава една вътрешна борба. Затова, свети Павел казва, че християнския живот е като една борба: една всекидневна борба“.

Ето защо – посочи папата – „пред вярващите стои един избор: или да позволи да бъде привлечен към Исус от Небесния Отец или да каже „аз оставам спокоен, в мир". Ако искаш да вървиш напред – е призива на папа Бергольо – трябва да се бориш! Да чувстваш сърцето, което се бори, за да победи Исус“.

Папата завърши проповедта си с поредица от въпроси, които всеки един трябва да си зададе:

„Нека се замислим за нашето сърце: дали чувствам тази борба в моето сърце? Сред удобствата или служението към другите, сред развлеченията и молитвата, между едно и друго нещо, дали чувствам тази борба? Вярвам ли, че моя живот смилява сърцето на Исус? Нека всеки един от нас да се вгледа в сърцето си и да направи преценка за неговата ситуация. Нека поискаме от Господ благодатта да бъдем християни, които умеят да разпознават онова, което се случва в тяхното сърце и да избират добре пътя, по който Небесния Отец ни привлича към Исус“.

svt/ rv
All the contents on this site are copyrighted ©.