2017-01-18 17:42:00

Popiežius Pranciškus: Europoje liudyti bendrą tikėjimą į Kristų


Popiežius, sveikindamas bendrojoje audiencijoje dalyvavusius vokiškai kalbančius maldininkus prisiminė savo kelionę į Švediją Reformacijos jubiliejaus proga, trečiadienį prasidėjusią maldos savaitę už krikščionių vienybę, kartu pasidžiaugė audiencijoje dalyvavusia Europos ekumeninio kelio delegacija, vadovaujama Vestafalijos evangelikų sąjungos pirmininkės Annette Kurschus.

Brangūs broliai seserys, jūsų kelionės stotis Romoje yra reikšmingas ekumeninis ženklas, liudijantis mūsų bendrystę, išugdytą per pastaruosius dešimtmečius nueitame dialogo kelyje. Kristaus Evangelija yra mūsų gyvenimo centre, ji suvienija žmones, kalbančius savo kalbomis, gyvenančius skirtinguose kraštuose ir tikėjimą išgyvenančius skirtingose bendruomenėse, pasakė popiežius Pranciškus.

Šventasis Tėvas pasidalijo, kad ekumeninės maldos Lunde, Švedijoje, spalio 31 dieną, prisiminimas jį sujaudina. Vedami šio bendro Reformacijos minėjimo dvasios labiau žiūrime į tai, kas vienija nei į tai kas skiria ir tęsiame kelionę kartu siekdami mūsų bendrystę pagilinti ir suteikti jai vis regimesnę formą, sakė Pranciškus ir tęsė:

Europoje šis bendras tikėjimas į Kristų yra tarsi žalia vilties gija: priklausome vieni nuo kitų. Bendrystė, susitaikinimas ir vienybė yra įmanomi. Ši žinia mus kaip krikščionys įpareigoja, ją turime paliudyti savo gyvenimu. Dievas telaimina šį mūsų troškimą būti viena ir teapsaugoja visus žmones, einančius šiuo vienybės keliu.

Europos ekumeninio kelio dalyviai savo kelionės stotyse su vietinėmis bendruomenėse kaupia svarbiausių Reformacijos įvykių Europoje atsiminimus, siekiančius penkis šimtmečius, dalijasi patirtimis ekumeniniam žygiui skirtame bloge, kviečia visus pasidalyti savo atsiminimais tekstais, garso ir vaizdo įrašais. Ženevoje lapkričio pradžioje prasidėjusios kelionės 27-oji stotis buvo apsilankymas Romoje, delegacija aplankė popiežių bendrojoje audiencijoje ir, po pusantros paros – tiek trunka kiekvienas sustojimas - iš čia tęs kelionę, sustodama iš viso 67 vietose dvidešimtyje Europos kraštų, iki pat Tartu, Estijoje. Ekumeninė piligrimystė pasieks tikslą gegužės 20 dieną atkeliavusi į Reformacijos simbolinį lopšį Vitenbergą.

Europos ekumeninio kelio delegaciją Romoje lydinti 55 metų teologė Annette Kurschus yra pirmoji moteris vadovaujanti Vestafalijos evangelikų sąjungai. 2015 metų pabaigoje ji išrinkta Vokietijos Evangelikų Bažnyčios tarybos vicepirmininke. Vestafalijos evangelikų sąjunga, viena iš dvidešimties vietinių Bažnyčių priklausančių Vokietijos Evangelikų Bažnyčiai bendruomenei, turi pustrečio milijono tikinčiųjų, penkis šimtus parapijų ir beveik devynis šimtus bažnyčių ir koplyčių. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.