2017-01-18 15:00:00

ДЕН ПЕТИ: Всичко стана ново (2 Кор 5, 17)


5ти ден : Всичко стана ново (2 Кор 5, 17)

Иез 36, 25-27 Приеми от Бог ново сърце

Пс 126  Бъди изпълнен с радост

Кол 3, 9-17 Да бъдем обновени в Христос

Йн 3, 1-8 Да сме родени в Духа

Коментар

Срещата с Христос, възкръсналият Господ, обновява цялата същност на Павел – както се случва с всички, които вярват в Христос. Това ново творение не се долява веднага, но то е една реалност на вярата. Бог живее в нас чрез силата на Светия Дух и ни кара да вземаме участие в живота на Троицата.

Чрез това ново творение, Падението на човека е преодоляно и ние навлизаме в изкупителната връзка с Бог. Наистина невероятни неща могат да бъдат казани за нас: както твърди Павел в Христос ние сме едно ново творение; чрез Възкресението –смъртта е победена; нищо и никой не може да ни лиши от Божията ръка; ние сме едно в Христос и Той живее в нас; и в Него ние сме « царство и свещеници» (Откр 5, 10) ; ние Му благодарим, че победи смъртта, и ние провъзгласяваме обещанието за новото сътворение.

Този нов живот става видим, когато ние го оставим да приеме форма и се докоснем до него в  «състрадание, доброта, смирение, кротост и търпение». Той също така става осезаем в нашите екуменични отношения. Много Църкви споделят същото убеждение: колкото повече сме в Христос, толкова по-близо сме едни до други. 500та  годишнина  от Реформацията ни поднася специален повод да възпоменем същевременно както  успеха, така и трагедията, които познахме по време на нашата история. Христовата любов ни заставя да живеем като обновени мъже и жени, търсейки активно единството и помирението.

Въпроси

- Кой ми помага да разбера, че аз съм едно ново създание в Христос ?

- Какво трябва да направя, за да живея наистина като обновено същество в Христос?

- Какви екуменични последици идват от факта, че съм ново създание ?

Молитва

Боже Триединни,

Ти ни се откри  като Отец и Създател,

Като Син и Спасител,

Като Дух и извор на живот,

И все пак Ти си един.

Ти разчупи нашите човешки ограничения и Ти ни  обнови. 
Дай ни ново сърце, за да можем да преодоляваме всичко, 
което заплашва нашето единство в Теб.

Молим Те, в името на Исус Христос

и чрез силата на Светия Дух. Амин.

Превод "Истина-Veritas"
All the contents on this site are copyrighted ©.