2017-01-18 14:30:00

ДЕН ОСМИ: Помирени с Бог (2 Кор 5, 20)


8ми ден : Помирени с Бог (2 Кор 5, 20)

Мк 4, 1-5 В последните дни ще царува правдата

Пс 87 Разказват за Бог истории пълни със слава

Откр 21, 1-5a Бог ще създаде ново небе и нова земя

Йн 20, 11-18 Който срещне възкръсналия Христос става мисионер

Коментар

Какво би се случило… ? Какво би станало, ако библейските пророчества се сбъднеха наистина? Дали биха спрели войните между народите, а от оръжията биха направили оръдия на труда? А ако царуваха и правда и Божи мир, мир който би бил много повече от просто липса на война? Ако цялото човечество се събереше в едно Служение, където никой повече не би останал на страна? Какво ли би станало, ако наистина повече не съществуваха тъгата, сълзите и смъртта? Това би било кулминацията на помирението поднесено от Бог в Исус Христос. Това би било раят!

Псалми, песни и химни възпяват деня, когато цялото сътворение ще достигне най-накрая пълнота, денят в който Бог ще бъде «всичко във всички ». Те разказват за християнската надежда и наближаването на Божието Царство, когато страданията ще се превърнат в радост. В този ден Църквата ще се разкрие в цялата си красота и с цялата си благодат като едно единствено Тяло Христово. Навсякъде, където ние се събираме заедно в Духа, за да възпеем изпълнението на обещанията на Бог се отварят небесата, и така ние започваме да танцуваме тук и сега с мелодията на вечността.

Така ние можем от сега да вкусим от съществуването на рая, заедно да се помолим и да се зарадваме. Да споделяме образи, поеми или песни с нашите собствени традиции би могло да вдъхне нов устрем в нашата практика. Тези средства могат да ни отворят нови пространства, където да живеят нашата обща вяра и нашата надежда в приближаването на Царството Божие.

Въпроси

- Как си представяте рая?

- Кои песни, разкази, поеми, принадлежащи на Вашата християнска  традиция ви дават усещането, че участвате в реалността на Божията слава?

Молитва

О, Боже Триединни, Отче, Сине и Свети Душе, 
ние Ти благодарим за тази седмица за молитва, 
че се събрахме като братя и сестри християни, 
и за всички начини, по които сме изживели Твоето присъствие. 
Заедно да възхваляваме вечно Твоето Свято име, 
за да продължим да растем в единство и помирение. Амин.

Превод "Истина-Veritas"
All the contents on this site are copyrighted ©.