2017-01-18 15:30:00

ДЕН ВТОРИ: Да живеят вече не за себе си (2 Кор 5, 15)


2ри ден : Да живеят вече не за себе си (2 Кор 5, 15)

Мих 6, 6-8 Казано ти е що е добро и какво иска от тебе Господ

Пс 24, 1-5 О, Боже, Ти Който ме спаси научи ме на Твоите пътеки

1 Йн 4, 19-21 Ние обичаме, защото Той първи ни обикна

Мт 16, 24-26 Който погуби живота си заради Мене, ще го спечели

Коментар

Чрез смъртта и Възкресението на Исус Христос ние сме освободени от необходимостта да придаваме смисъл на нашето ново собствено съществуване и  да живеем като разчитаме само на своите собствени сили. Напротив ние живеем в животворната мощ на Христос, който живя, умря и възкръсна, заради всички нас. Когато ние «погубим» нашия живот заради Него, ние го печелим.

Постоянно питат пороците как трябва праведно да се живее пред Бог. На този въпрос пророк Михей ясно отговаря: трябва « да работиш справедливо, да обичш милосърдни дела  и смирено да ходиш пред твоя Бог». Авторът на Псалм 24 знае, че ние не можем да го направим сами от само себе си и затова умолява Бог да го води и подкрепя.

През последните години, както и в много други съвременни общества, социалната изолация и нарастващата самота на хората се оказаха сериозни теми за безпокойство и в Германия. Християните са призвани да се развиват в рамките на колектива с нов начин на живот, който им позволява да споделят с останалите своите средства за препитание, както и да насърчават взаимопомощта между поколенията.  Евангелието, което ни призовава да живеем не за себе си, а за Христос, също така ни нарежда да отидем при другите и да разрушим бариерите на изолацията.

Въпроси

- По какъв начин нашата съвременна  култура ни подтиква да живеем по-скоро за нас самите, отколкото за другите ?

- Как можем да живеем за другите в нашето ежедневие ?

- Какви са екуменичните последици от призива да не живеем повече за нас самите?

Молитва

Боже, Отче наш,
чрез Исус Христос Ти ни освободи  
и Ти ни даде един живот, 
който премина отвъд самите нас.
Води ни чрез Твоя Дух
и ни помогни да живеем като братя и сестри в Христос,
Той, който живя, страда, умря и възкръсна за всички нас
и пак Той, който живя и царува от векове за векове. Амин.

Превод "Истина-Veritas"
All the contents on this site are copyrighted ©.