2017-01-18 15:30:00

ДЕН ТРЕТИ: Ние не преценяваме никого по човешки (2 Кор 5, 16)


3ти ден : Ние не преценяваме никого по човешки (2 Кор 5, 16)

1 Цартва 16, 1.6-7 човек гледа на лице, а Господ гледа на сърце

Пс 19, 7-13 Господнята Заповед е светла- просветлява очите

Деян 9, 1-19 Саул стана Павел

Мт 5, 1-12 Блаженствата

Коментар

Да се срещне Христос води до цялостно преобразяване, това което Павел изпита по пътя към Дамаск. За първи път той вижда Исус такъв, какъвто е в действителност: Спасителят на света. Неговото виждане за нещата е изцяло преобразено и трябва да се откаже да мисли по човешки за този свят.

Да се срещнем с Христос променя също и нашето виждане за света. При това ние често оставаме привързани към миналото и съдим според човешките йерархии. В нашите преценки или изявления ние претендираме, че действаме « в името на Господ»,  когато всъщност ние служим на собствените си интереси. През вековете в Германия и в много други страни ръководителите, а също така и Църквите злоупотребяваха със своята власт и влияние, заради несправедливи политически каузи.

През 1741 година, преобразени от тяхната среща с Христос, християните от Моравската Църква  (Herrnhuter) отговориха на призива да не се отнасят повече към никого по човешки начин и избраха да се  «покорят на Христовия закон». Спазвайки днес Христовия Закон ние сме призвани да виждаме другите, както Бог ги вижда без съмнения и предразсъдъци.

Въпроси

- Кои са моментите в моя живот, когато аз съм се чувствал като на път за Дамаск?

- Какво се променя, когато ние се отнасяме с останалите християни и хората от другите религии, така  както Бог ги вижда?

Молитва

Боже Триединни, Ти който си начало и край на всичко живо,

Прости ни, когато ние мислим само за себе си

И сме заслепени  от нашите собствени йерархии на ценности.

Отвори нашите сърца и очите ни.

Научи ни да обичаме, да приемаме и да бъдем милостиви,
така че да можем да растем в единството, което Ти ни даде.
На Теб, всяка чест и слава во веки веков. Амин.
All the contents on this site are copyrighted ©.