2017-01-18 14:40:00

ДЕН ШЕСТИ: Бог помири света със Себе Си (2 Кор 5, 18)


6ти ден : Бог помири света със Себе Си (2 Кор 5, 18)

Бит 17, 1-8 Бог установи съюз с Авраам

Пс 98 Светът видя победата на Бог

Рим 5, 6-11 Бог ни помири със Себе Си в Исус Христос

Лк 2, 8-14 Провъзгласете Благата вест

Коментар

Помирението е двустранно: то може да бъде едновременно очарователно и ужасяващо. То ни превлича толкова силно, че ние желаем да се установи в нас, между нас и сред различните религиозни традиции. Въпреки това ние виждаме колко ще ни коства това и сме уплашени. Понеже да се помирим означава да отстъпим от своите собствени желания за надмощие и признателност. С благост Бог ни помирява със Себе Си в Христос, дори когато ние сме се отвърнали от Него. Но божественото действие не спира до тук: именно чрез човечеството цялото сътворение е помирено в Бог.

Бог от Стария Завет е верен и милостив към народа на Израил, с когото Той е установил съюз. Този съюз остава « понеже даровете и призива на Бог са неотменни» (Рим 11, 29). Исус, който чрез Своята кръв започна нов завет е един син на Израил, но доста често нашите Църкви забравят да го вземат предвид. След Холокоста немските Църкви имаха специфичната задача да се борят срещу антисемитизма. При това всички Църкви са призвани да насърчават помирението в лоното на техните общности и да се противопоставят на всички форми на човешка дискриминация, тъй като всички сме призвани да живеем Завета с Бог.

Въпроси

- Какво означава за нашите християнски общности да живеем Завета с Бог ?

- В нашето съвременно общество с какви форми на дискриминация трябва да се борят  нашите Църкви?

Молитва

Боже, милосърдни, 
от любов към Твоя народ

Ти установи съюз с него. 

Дай ни силата да се противопоставим  
на всички форми на дискриминация. 
Направи така, че дарът на Твоя Съюз с любов  
да ни изпълни с радост 
и да ни кара да търсим отново и отново все по-дълбоко единство. 
Чрез Исус Христос, нашият възкръснал Господ, 
който живее и царува с Теб и Светия Дух  
от векове за векове. Амин.
All the contents on this site are copyrighted ©.