2017-01-18 14:30:00

ДЕН СЕДМИ: Вестта на помирението (2 Кор 5, 18-19)


7ми ден : Вестта на помирението  (2 Кор 5, 18-19)

Бит 50, 15-21 Йосиф се помири с братята си

Пс 72  Царството Божие носи  правда и мир

1 Йн 3, 16b-21 Божията любов ни заставя да се обичаме взаимно

Йн 17, 20-26 Исус се моли за единството  на Неговата църква

Коментар

Помирението между Бог и човечеството е основна точка в нашата християнска вяра. Павел е уверен, че Христовата любов ни заставя да впишем помирението на Бог във всички измерения на нашия живот. Така ние сме склонни  днес да разгледаме  въпроса за нашите разделения. Както историята на Йосиф го показва, Бог винаги дава необходимата благодат за изцеление на разбитите отношения. 

Великите реформатори, тези като Мартин Лутер, Улрих Цвингли и Жан Калвин, както и Игнатий Лойола, Франциск Салски и Карл Боромей които остават католици се опитаха да донесат едно обновление в Западната Църква. Но това, което би трябвало да бъде преживяване на божествена благодат, беше корумпирано от човешкия грях и така стана история на разкъсване на единството на Божия народ. Белязани от греха и войната, враждебността и взаимните подозрения, нарастваха през вековете.

Да станеш служител на помирението означава освен всичко друго да работиш за преодоляване на бариерите разделящи християните. В наши дни много християнски Църкви работят заедно с доверие и взаимно уважение. В тази връзка диалогът между Световната Лутеранска Федерация и Световната Менонитска Конференция е добър пример за екуменично помирение. След публикуването на отчета за диалога свидетелстващ за постигнати успехи – Да изцелим паметта: да се помирим в Христос-двете организации се срещнаха през 2010 година, за едно покаятелно Служение последвано от други срещи за помирение както в Германия така и в много други страни.

Въпроси

- В кои ситуации  в нашето общество ние смятаме, че е необходимо помирение  ?

- По какъв начин отговаряме на тази необходимост ?

Молитва

Боже на добротата, ние Ти благодарим 
защото в Христос Ти ни помири 
и Ти помири целият свят с Теб. 
Утвърди нас, както и нашите общности и Църкви 
в нашата служба за помирение. 
Изцели сърцата ни и ни подкрепи да разпространяваме Твоя мир. 
« Там, където има омраза, нека посея любов. 
Там, където има обида, нека донеса прошка. 
Там, където има съмнение,  нека посея вяра. 
Там, където има отчаяние, нека посея надежда. 
Там, където има мрак, нека донеса светлина. 
Там, където има тъга, нека нося радост ». 
Молим Те в името на Исус Христос, 
чрез силата на Светия Дух. Амин.

Превод "Истаниа-veritas"
All the contents on this site are copyrighted ©.