2017-01-18 15:00:00

ДЕН ЧЕТВЪРТИ: Древното премина (2 Кор 5, 17)


4ти ден : Древното премина (2 Кор 5, 17)

Битие 19, 15-26 Не  гледай след теб

Пс 77, 5-15 Бог винаги е верен

Фил 3, 7-14 Забравете изминатия път

Лк  9, 57-62 Дръж здраво ръката си върху ралото

Коментар

Често ние живеем обърнати към миналото. Да поглеждаме назад може със сигурност да се окаже полезно и често пъти  е необходимо, за да можем да излекуваме паметта си. Но това също така може да ни парализира и да ни пречи да живеем настоящето. Павел тук ни поднася освобождаващо послание: « Древното премина ».

Библията ни насърчава да запазим миналото в паметта си, за да черпим сили от нашите спомени и да помним, че Бог прави добро. При това обаче тя ни припомня, че трябва да изоставим това, което е остаряло, дори да е било добро, за да последваме Христос и да открием новият живот в Него.

Тази година много християни почитат делото на Мартин Лутер и на останалите реформатори. Реформацията дълбоко преобрази живота на Западната Църква. Голям брой християни свидетелстваха героично за своята вяра,  много други обновиха своя християнски живот. Както свидетелстват Писанията за това не е толкова важно да се държим за събитията от миналото, а напротив под действието на светия Дух да се отворим за едно ново бъдеще, в което разделенията ще бъдат преодоляни и Божият народ ще бъде едно. 

Въпроси

- На какво би могъл да ни научи общият прочит на историята на нашите разделения и нашето взаимно недоверие?

- Какво трябва да се промени в моята Църква, за да можем да преодолеем нашите разделения и връзките на общението да бъдат укрепени?

Молитва

Господи, Исусе Христе,

Ти, който си един и същ вчера, днес и завинаги,

Изцели ли от раните на миналото,

Благослови днес нашия общ поход към единението

И води нашите стъпки към бъдещето, което Ти пожела за нас,

Когато Ти ще си всичко във всички,

Заедно с Отец и Свети Дух за вечни времена. Амин.
All the contents on this site are copyrighted ©.