2017-01-18 15:30:00

ПЪРВИ ДЕН: Щом един е умрял за всички (2 Кор 5, 14)


ПЪРВИ ДЕН: Щом един е умрял за всички (2 Кор 5, 14)

Ис 53, 4-12 Той отдаде живота си, та чрез Неговата жертва ние да бъдем помирени

Пс 118, 1.14-29 Бог не ме пожертва за смъртта

1 Йн 2, 1-2 Христос умря за всички  нас

Йн 15, 13-17 Отдаде живота Си за тези, които обича

Коментар

В момента, когато Павел се обръща към Христос, неговите очи се отварят за една изцяло нова истина: някой умира за всички хора. Исус не умира само заради Неговия собствен народ, нито пък заради тези, които следват Неговото учение, а заради цялото човечество –в миналото, настоящето и в бъдещето. През вековете верни на Евангелието мнозина християни отдадоха живота си за тези, които обичаха. Един от тях беше брат францисканец Максимилиян Колбе: депортиран в лагера в Аушвиц през 1941 година той се отказа доброволно от живота си, за да спаси живота на един от своите другари в лагера.

Тъй като Исус умря, заради всички, всички умряха с Него (2 Кор 5, 14). Умирайки заедно с Христос, нашият стар начин на живот поиска и ние достигнахме до една нова форма на съществуване: живот в изобилие  – един живот, в който откриваме сега ведрина, доверие и прошка – един живот, който продължава да има смисъл дори след смъртта. Този нов живот е живот в Бога.

След като разбра това, Павел почувства как любовта на Христос го заставя да провъзгласява Благата Вест за помирението с Бог. Същият мандат е поверен на християнските Църкви: да провъзгласяват посланието на Евангелието. Имайки  предвид нашите разделения, ние трябва да се запитаме как можем да провъзгласяваме Евангелието на помирението.

Въпроси

- Какво означава израза « Исус умря за всички » ?

- Немският Пастор Дитрих Бонхофер ( Dietrich Bonhoeffer) написа: « Аз съм брат на ближния си, заради това което Исус направи за мен; моят ближен е мой брат, заради това което Исус Христос направи за него». Как влияе това върху моето отношение към другите?

- До колко се отразява това върху екуменичния и интеррелигиозния  диалог?

Молитва

Боже, Отче наш, 
чрез Исус Ти ни даде Този, Който умря заради всички. 
Той живя от нашия живот и умря от нашата смърт.  
Ти прие Неговата саможертва и Го извиси за нов живот близо до Теб. 
Дай на нас, на нас, които умряхме заедно с Него, 
да намерим единение в Светия Дух 
и да усетим изобилието на Твоето божествено Присъствие, 
сега и завинаги. Амин.

Превод "Истина-Veritas"

 
All the contents on this site are copyrighted ©.