2017-01-18 17:51:00

Църквите в Европа: заедно към помирението с думи и дела


„Войни и конфликти, политическа несигурност, миграции, защита на околната среда, материална и духовна бедност засягат всички граждани в Европа и съседните страни“. Това пишат в съвместно послание председателите на Съвета на европейските епископски конференции (Ccee) кардинал Анджело Баняско и на Конференцията на европейските църкви (Kek) англиканския пастор Кристофър Хил, по повод Молитвената осмодневница за християнското единение (18-25 януари).

„Въпреки това, надеждата не изчезва – се чете в съвместното послание. Заедно можем да свидетелстваме Христовата любов към помирението чрез опазване на Творението, солидарност към бедните и защитата на достойнството на Божия народ“.

Двамата християнски лидери припомнят историята на християнството в Европа, „белязана от болезнени периоди на разделение, взаимно осъждане и дори насилие“. „Подготовката на някои църкви за честването на 500 годишнината от протестантската Реформация е повод още веднъж да си спомним нашето изпълнено с трудности минало. Припомнянето на тези събития и съпоставянето с нашата история е ценна възможност за обновено отношение за заздравяване на раните и преодоляване на разделенията“.

„Обръщаме се към Христос, помирител на всички народи и на творението с Бог, да ни води в изпълнението на тази задача“, подчертават двамата духовни водачи. „Със смирена благодарност за получения дар, нека работим заедно за помирението чрез нашите думи и дела“.

„Освен това днес честваме нашето израстване в сътрудничеството и развитието на богословския диалог“, се чете в документа. „Съветът на епископските конференции в Европа и  Конференцията на европейските църкви си сътрудничат вече 45 години чрез Смесен комитет по повод различни въпроси от взаимен интерес. Споделянето на страданията и земните радости също ни сближават. Нашата солидарност към ромите, усилията за екологична справедливост и молитвата за единение в Тялото Христово са още едно доказателство за консолидацията на нашите отношения“.

„Нека чрез диалога задълбочим взаимното опознаване, а чрез общи свидетелства и действия да изграждаме мостове. Нека чрез молитвата да се научим да познаваме делата на Светия Дух. Пътят по който трябва да вървим не винаги може да изглежда ясен и разбираем, но нека пазим в сърцето си онази „любов, която ни обхваща“ (2 Кор. 5 14-20).

KEK е организация на 120 православни, протестантски, англикански и старо-обрядни католически църкви от всички европейски страни и на 40 свързани с тях организации. CCEE включва председателите на 33 епископски конференции в Европа.

dg/ rv

 
All the contents on this site are copyrighted ©.