2017-01-18 16:30:00

Седмицата за християнско единение посветена на 500 години от Реформацията


Огънят на Божията любов руши стената на разделението и взаимното неразбиране, помага да се премине от конфликт към общение, за да вървим заедно с надежда. Това е посланието за Молитвената седмица за християнско единство, която ще се проведе от 18 до 25 януари 2017  на  тема: „Любовта на Христос ни подтиква към помирение” (вж. 2 Кор. 5, 14-20).  Избраната тема се фокусира върху върху 500 годишнината от Реформацията.

Помощните материали са изготвени по време на срещи в периода 2014-2015 г. под редакцията на работната група на християнските Църкви в Германия, координирана от Елизабет Дикман. Проектът е редактиран през септември миналата година от международна комисия, назначена от Комисията „Вяра и устройство” на Световния съвет на Църквите и от Папския съвет за насърчаване на християнското единение.

В богословското и пастирско въведение, написано от местната германска група, заедно с международната комисия, се казва, че „чрез апостолическото насърчение на папа Франциск „Evangelii gaudium” е дошла идеята за тазгодишната тема „Любовта на Христос ни подтиква”. С този стих (5, 14), взет в контекста на цялата пета глава на Второто послание до коринтяните, германският комитет формулира темата на Седмицата за молитва 2017”.

Върху същия библейски пасаж бяха се вече спрели други две Седмици на молитва за християнско единение: тази през 1987 г., приготвена в Англия с тема „Съединени в Христос, едно ново създание” и тази през 1997 г., организирана от една група от скандинавските държави с тема: „Молим ви от име Христово: примирете се с Бога!”. С тази втора тема е свързана и темата на втората европейска икуменична среща, проведена в Грац, Австрия, през 1997 г. с тема: „Помирението - дар от Бога и източник на нов живот”.

За материалите за 2017 г., авторите са имали една двойна цел: от една страна да се прослави любовта и благодатта на Бога, а от друга страна да се признае болката от разделението, „наричайки по име грешките и очаквайки възможностите, за да се направят стъпки за помирение”. Изборът им е в унисон с решението на германските Църкви да се отпразнува тържествено петстотин годишнината на Реформацията, като един „Christusfest, една икуменична служба на Христос”. За първи път в историята на тази важна годишнина е дадено едно междурелигиозно значение. Например, през 1917 г., докато Първата световна война бушува, Лутер е изобразяван като национален герой. Също така, това е първото честване, което се провежда в ерата на глобализацията, драстично белязана от толкова много екологични катастрофи и от трагедиите на бежанците. Който наистина иска да разпространява Христовото благоухания, не може да затвори сърцето си пред мъчителните страдания на нашите братя.

Помощните материали подчертават ангажираността на много хора и Църкви в Германия в предлагането на гостоприемство на бежанци от Сирия, Афганистан, Еритрея, Балканите и посочват: „Практическата подкрепа и ефективните действия срещу омразата към чужденци са дали ясно свидетелство за помирение за германците. Конкретните стъпки, предприети за да им се помогне, са толкова важни, както и общата молитва за помирение и мир, за да се даде малко надежда и утеха на онези, които се стремят да избягат от тяхната ужасна ситуация”.

vik/ oss.rom
All the contents on this site are copyrighted ©.