2017-01-18 13:32:00

Генерална аудиенция: пред опасностите и смъртта молитвата се превръща в надежда


Молитвата ни помага да вървим напред в надеждата, дори когато сме обгърнати от мрака. Това каза папа Франциск в катехистичната си беседа на генералната аудиенция, която проведе във ватиканската аула „Павел VI“, като продължи цикъла от беседи, посветен на християнската надежда. „Твърде лесно отхвърляме да се обърнем към Бог в нужда, така сякаш е само една заинтересувана молитва и затова несъвършена“, отбеляза папата, който призова вярващите да се молят за настоящата Молитвена осмодневница за християнско единение, която се провежда от 18 до 25 януари.

„В Свещеното Писание, сред пророците на Израил, се отличава една малко необичайна фигура, един пророк, който се опитва да се измъкне от повика на Господ, отхвърляйки да бъде в служба на божествения промисъл за спасението“, посочи папата. „Става въпрос за пророк Йона, за когото се разказва в една кратка библейска книга, съставена само от четири глави, една своеобразна притча, носителка на едно голямо поучение за милосърдието на Бог, който прощава“. Йона – посочи папата – „е един „излизащ“ пророк, когото Бог изпраща в периферията, в Ниневия, за да обърне жителите на този голям град. Но Ниневия, за един израилтянин, като Йона, е една заплашителна реалност, враг, който заплашва Ерусалим, и затова трябва да бъде разрушен, а не спасен. Ето защо, когато Бог изпраща Йона да проповядва в онзи град, пророкът, който познава Господнята доброта и неговото желание за прошка, се опитва да се освободи от своето задължение и избягва. По време на бягството си, пророкът влиза в контакт с езичници, моряците на кораба на който се качва, за да се отдалечи от Бог и поверената му мисия. „Именно поведението на тази хора, което след това ще бъде поведението на жителите на Ниневия, ни позволява днес да размишляваме над надеждата, която пред опасността или смъртта се превръща в молитва“, каза папа Бергольо.

По време на мореплаването се вдига силна буря и Йона слиза в трюма на кораба и заспива дълбоко. Моряците, виждайки смъртта пред себе си, започват да се „молят всеки на своя бог“. Тогава капитанът на кораба събужда Йона и му казва: „защо спиш? стани, извикай към твоя Бог; може би Бог ще си спомни за нас, и ние не ще загинем"(Йона 1, 4-6). „Реакцията на тези езичници – каза папата – е обичайната реакция пред смъртта, защото именно тогава човек изпитва изцяло своята безпомощност и необходимостта от спасението. Инстинктивният ужас от смъртта, открива нуждата да се надяваш в Бог на живота“.

„Твърде лесно – отбеляза папа Франциск – ние се отказваме да се обърнем към Бог в нуждата, сякаш е само една заинтересувана молитва и поради това несъвършена. Но Бог познава нашата слабост, знае, че ще си спомним за Него, за да Му поискаме прошка и със снизходителна бащинска усмивка, ще откликне на нашите молитви благосклонно“.

В библейския разказ – продължи папата – „когато Йона, признавайки своите отговорности, се хвърля в морето, за да спаси своите спътници, бурята утихва“ и надеждата, която подтикна моряците да се молят, за да не умрат, „се разкрива още по-силна и осъществява нещо, което преминава отвъд техните надежди: не само не умират в бурята, но признават истинския и единствен Господ на небето и земята. Също жителите на Ниневия, пред перспективата да бъдат унищожени, ще се молят подтикнати от надеждата в прошката на Бог. Също те, затова, че са се изправили пред смъртта и са били спасени са отведени към истината“.

По този начин – завърши папата – „под божественото милосърдие и още повече на светлината на пасхалната тайна, смъртта може да се превърне, както бе за свети Франциск от Асизи, нашата „сестра смъртта“ и да бъде за всеки един човек, за всеки един от нас изненадващата възможност да познаем надеждата и да срещнем Господ. Молитвата те води напред в надеждата, а когато сме обгърнати в мрака, е нужна повече молитва и по този начин ще има повече надежда“.  

В края на аудиенцията, при поздравите към присъстващите, папата припомни, че „днес  започва годишната Молитвена осмодневница за християнското единение. Също надеждата  за единството се изразява в молитвата. А тази надежда не разочарова, както показват всички направени стъпки през последния век към пълното единение на християните. От днес до 25 януари, нека засилим нашата обща молитва за това намерение“, призова папа Франциск. 
All the contents on this site are copyrighted ©.