2017-01-18 16:00:00

Възпоменаване на 500 години от Реформацията


Църквите в Германия решиха да възпоменават годишнината като Christusfest. Реформацията бе повод за едно обновено внимание върху темата за спасението по благодат, чрез вяра в Исус Христос. Имаме спасението, дадено ни от Бог в Христовия кръст, който преодолява разделенията и ни съединява заедно. Тази служба изповядва публично греховете на разделението, които са се случили след Реформацията и моли прошка за тях. Чрез тази служба се прославя Христос и неговото дело на помирението, което кара сърцата на разделените християни да станат посланици на Христос и служители на помирението.

Съдържание на икуменическата служба

Темата „Любовта Христова ни подтиква към помирение” подчертава необратимото помирение, което сме получили чрез вярата в Исус Христос. Любовта на Христос става водеща сила, която насочва нашите разделения към дела на помирението.

С псалми и песни се събираме в името на Исус и прославяме Господ за неговите чудни дела. Изповядваме нашия грях на разделението и отправяме нашата молба за прошка. Четенето на Божието слово подчертава помиряващото действие на Христос като „един е умрял за всички” (ст. 14). Верните отговарят на тази блага вест, приемайки призива да станат служители на помирението.

Символични жестове в службата

Стена

През 1989 г. бе падането на Берлинската стена, започнало с „Движението на молитва за мир” в ГДР, което слагаше свещи на прозорците и вратите и се молеше за свобода. Хорст Зиндерман, председател на парламента на ГДР до 1989 г. казваше: „Бяхме планирали всичко, бяхме подготвени за всичко, но не за свещи и молитви”. Това е причината поради която разделението между християните и помирението, което търсим, са представени с построяването и събарянето на стена. Това може да стане знак за надежда за всяка ситуация, в която разделението изглежда непреодолимо. Построяването на символична стена по време на изповядването на греховете, нейната видимост по време на четенето на Божието слово и събарянето й, както и самите й тухли във формата на кръст като знак на надежда, ни дават смелостта да наричаме по име тези ужасни разделения е да ги преодоляваме с Божията помощ.  

Необходими материали. Указания как да се построи и събори стената

„Разделени от нашите грехове”: след един кратък увод, някои верни започват да строят разделителна стена, която представлява греха и разделенията, които изповядваме. Стената остава по време на службата до един определен момент. След това тухлите са махат от стената и се слагат във формата на кръст.

Според големината на култовото място, трябва да се приготвят следните материали: 12 кутии с еднаква големина (например, кутии от обувки или амбалажни такива), покрити с опаковъчна хартия, за да изглеждат като тухли. Върху предната страна на всяка кутия се написва някоя от ключовите думи (липса на любов, омраза и презрение, фалшиви обвинения, дискриминация, преследване, прекъснато общение, нетолерантност, религиозни войни, злоупотреба с власт, изолация, гордост). В момента, в който се произнася името на греха, съответната „тухла” се носи напред, за да се построи стената. След един момент на мълчание, верният, който е занесъл тухлата, чете съответната молба за прошка, на което вярващите отговарят с: „Прости ни греховете, както и ние прощаваме на нашите длъжници”.

След четенето на Божието слово и проповедта, следва молитвата за помирение. Докато се събаря стената и тухлите се слагат на земята във формата на кръст, трябва да се пее песен на помирението или химн в чест на Кръста.

При служба в малки групи, могат да бъдат добавени лични свидетелства или да те заместят символизма на стената. Когато се строи стената, трябва да се дадат свидетелства за болезнени ситуации, докато при събарянето на стената се казват свидетелства за случило се помирение или за оздравяване.

Обреда на свещите

След Веруюто следват 4 застъпнически молитви. След всяка молитва трима верни запалват свещта си от централната свещ (например от пасхалната свещ) и стоят прави до кръста до един определен момент. След четивото на изпращането, дванадесетте верни дават да другите да запалят своите свещи от техните. Службата завършва с благослов и изпращане на мисия.

vik/ rv
All the contents on this site are copyrighted ©.