2017-01-17 10:35:00

Американските епископи: бракът е създаден за общото благо


Човек изграждащ къща, тухла по тухла, с любов и търпение: това е образът,с който започва видеото, изготвено от Епископската конференция на САЩ, целящо да подчертае важността на семейството

Значението на брака между мъж и жена

Създадено по идея на епископската подкомисия за насърчаване и защита на брака, председателствана от монс. Джеймс Д. Конли, видеото, озаглавено "Създаден за общото благо", представя свидетелства на експерти от различни области, които подчертават значението на брака между мъжa и жената, както за децата, така и за обществото като цяло.

Ако бракът не е защитен, страда обществото

"Всички трябва да вземем под внимание значението на брака, уникалната връзка между мъжа и жената, като основа на семейството и на обществото - подчертава монс. Конли. - Когато ценността на на брака не се разбира или подкрепя, цялото общество страда".

Мултимедийни инициативи

Видеото: "Създадено за общото благо", е част от инициаивата "Бракът: Уникален с основание", която цели да насърчи и обясни специалния дар на сакраменталния съюз между мъжа и жената. Други видео-клипове от серията са: "Създадени един за друг", посветен на сексуалните различия между мъжа и жената и тяхното взаимно допълване; "Създадени за живот", за създаванетo на потомство и "Създaден за свобода", фокусиращ сe върху въздействието, което, популярните в момента определения за брак имат върху религиозната свобода. Епископите призовават за разпространяването на тези клипове в енориите, в семействата и в училищата, за да се стимулира истинско размишление по различните теми.

bp/ rv
All the contents on this site are copyrighted ©.