2017-01-16 15:45:00

Påvens Angelus "Se Guds Lamm, den enda Frälsaren"


På söndagen talade påven Franciskus om Johannes Döparen när han mötte tusentals troende som hade samlats på Petersplatsen för att be Angelus tillsammans med den helige fadern.

I hjärtat av dagens evangelium (Joh 1,29-34) är Johannes Döparens ord: "Se Guds lamm, som tar bort världens synder" (v. 29). Ett ord samtidigt som han med handen pekar på Jesus.

Föreställ er scenen. Vi är på stranden av floden Jordan. Johannes döper; många människor har samlats , män och kvinnor i olika åldrar, har kommit till floden, för att döpas av mannen som många såg som Elias, den store profeten som nio århundraden tidigare hade renat israeliterna från avgudadyrkan och lett dem tillbaka till den sanna tron ​​på Guds förbund, Abrahams, Isaks och Jakobs Gud.

Johannes predikade att himmelriket är nära, att Messias kommer att visa sig och att man måste förbereda sig, omvända sig och agera med rättvisa; och han börjar döpa i Jordan, för att ge människorna ett konkret sätt att göra botgöring på (jfr Matt 3,1-6). Dessa människor  kom för att omvända sig från sina synder, för att göra bot, och börja om på nytt i livet. Johannes vet att Messias, Herrens smorde är nära, och tecknet för att känna igen honom är att den Helige Ande; Han kommer med det sanna dopet, dopet i den Helige Ande (jfr Joh 01:33).

Ögonblicket när han kommer: Jesus dyker upp på flodens strand, mitt bland folket, bland syndare – som oss alla . Detta är hans första offentliga framträdande, det första han gör efter att ha lämnat huset i Nasaret, efter trettio år: han går ner till Judeen, går till floden Jordan och blir döpt av Johannes. Vi vet vad som händer - vi firade det förra söndagen: den helige Ande sänker sig över Jesus i form av en duva och Faderns röst förklarar att Jesus är hans älskade Son (jfr Matt 3,16-17). Detta är det tecken som Johannes väntade på. Det är han. Jesus är Messias.

Johannes är förbryllad, eftersom det händer på ett otänkbart sätt: bland syndare, döpt som dem, eller, i själva verket, för dem. Men den Helige Ande upplyser Johannes och låter honom förstå att på detta vis uträttas Guds rättfärdighet, och hans frälsningsplan uppfylls: Jesus är Messias, Israels konung, men inte med denna världens kraft, utan som Guds Lamm, som tar på sig världen synder och så bortager dem.

Så Johannes visar på Jesus som Messias för sina lärjungar och folket. Johannes hade en stor krets lärjungar, som hade valt honom som sin andlige ledare, och några av dem kom att bli Jesu första lärjungar. Vi vet deras namn: Simon, senare kallad Petrus, hans bror Andreas, Jakob och hans bror Johannes . Alla fiskare; alla galiléer, som Jesus.

Kära bröder och systrar, varför har vi talat så länge om den här scenen? Jo för den är avgörande! Det är inte en anekdot. Det är ett avgörande historiskt ögonblick! Denna scen är avgörande för vår tro; och den är också avgörande för kyrkans mission. Kyrkan är i alla tider kallad att göra det Johannes Döparen gjorde, att peka på Jesus, visa honom för människorna och säga: "Se Guds lamm, som bortager världens synder." Han är den enda Frälsaren! Han är Herren, ödmjuk, bland syndare, men det är han som är Frälsaren, inte någon mer kraftfull… nej han är Frälsaren!

Dessa är de ord som vi präster upprepar varje dag, under mässan, då vi visar folket brödet och vinet som har blivit Kristi kropp och blod. Denna liturgiska gest är hela kyrkans mission. Kyrkan förkunnar inte sig själv, ve den om den gör det för då förlorar kyrkan kompasset, och går vilse. Kyrkan förkunnar Kristus; och ger världen Kristus. Eftersom det är han ensam som räddar sitt folk från synden, befriar folket och leder det till den sanna frihetens land.

Jungfru Maria, Guds Lamms Moder, hjälper oss att tro på honom och följa honom.
All the contents on this site are copyrighted ©.