2017-01-16 17:10:00

Popiežius Romos priemiesčio parapijoje


Pasibaigus Gailestingumo jubiliejui, popiežius Pranciškus vėl pradėjo lankyti Romos parapijas. Sekmadienį pavakare jis meldėsi kartu su Romos rytiniame pakrašty esančios Setteville gyvenvietės parapijos bendruomene. Pranciškus atskirai susitiko su sergančiu parapijos vikaru; lydimas klebono, susitiko su parapijos globojamais senais ir sergančiais žmonėmis, su tikybos pamokas lankaičiais vaikais. Vaikams popiežius kalbėjo apie kitiems duodamo pavyzdžio svarbą.

„Aš galiu kalbėti apie Viešpatį, bet jei neduosiu pavyzdžio, jei neliudysiu savo gyvenimu, tai visos mano kalbos tebus tik tušti žodžiai. Kas nors galėtų sakyti: „Bet aš juk esu krikščionis, kalbu apie Viešpatį“. „Taip, bet tu esi tik kalbantis krikščionis, krikščionis – papūga, tik žodžiai, žodžiai ir nieko kita“. Kaip toje kitados populiarioje dainoje: „žodžiai, žodžiai, žodžiai... ir nieko daugiau“. Krikščionis turi liudyti žodžiais, širdimi ir darbais“.

Popiežius taip pat susitiko su neseniai pakrikštytų vaikų tėvais, su sielovadoje bendradarbiaujančiais pasauliečiais, zakristijoje išklausė keturių parapijiečių išpažinčių ir galiausiai aukojo Mišias.

Homilijoje jis vėl kalbėjo apie liudijimą. Krikščionis turi liudyti Jėzų visu savo gyvenimu ir tai yra kur kas daugiau negu būti futbolo komandos sirgaliumi. Pranciškus taip pat kalbėjo apie parapijiečių tarpusavio darnos svarbą. „Parapijoje  nėra vietos apkalboms ir pavydui. Jei norite, kad parapija būtų tobula, tuomet šalin apkalbas! Jei nori kuo nors nusiskųsti, sakyk tiesiai į akis. Jei nėra apkalbų, vadinasi parapijoje veikia Šventoji Dvasia“.

Išvykdamas popiežius taip pat pasveiko į bažnyčią netilpusius, lauke buvusius žmones, visiems linkėjo santarvės ir broliško susiklausymo. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.