2017-01-16 15:07:00

Pave Frans’ brev til de unge


I oktober 2018 skal det være en bispesynode (femtende ordinære bispesynode) om «De unge, tro og kallsbedømmelse». Forberedelsesdokumentet til synoden er blitt offentliggjort, og det kom sammen med et brev fra paven til de unge:

Kjære unge,

jeg er glad for å kunne fortelle dere at i oktober 2018 vil det være en bispesynode med temaet «De unge, tro og kallsbedømmelse». Jeg ville at dere skulle stå i sentrum for oppmerksomheten for jeg bærer dere i mitt hjerte. Nettopp i dag blir Forberedelsesdokumentet presentert, og jeg gir det også til dere så dere kan bruke det som et «kompass» under vandringen.

Guds ord til Abraham kommer i tankene mine: «Dra bort fra landet ditt og fra slekten din og fra farshuset ditt til det landet som jeg skal vise deg» (1 Mos 12,1). I dag er disse ordene rettet også til dere: Det er ordene til en Far som ber dere «gå ut», til å kaste dere uti en framtid som nok er ukjent, men som bringer pålitelig virkeliggjørelse, og som han selv følger dere til. Jeg innbyr dere til å lytte til Guds stemme som gjennom Den hellige ånds pust gjenlyder i deres hjerter.

Hva var det Gud ville si Abraham, da han sa «dra bort» til ham? Helt sikkert ikke at han skulle flykte fra familien eller fra verden. Det var en sterk innbydelse, et kall til å forlate alt og dra mot et nytt land. Hva er vel dette «nye landet» for oss i dag om ikke et samfunn som er mer rettferdig og der det fins samfølelse, et samfunn som dere lengter sterkt etter og ønsker å bygge helt ut til verdens ytterkanter?

Men i dag betyr dette «dra bort» også noe annet, som har å gjøre med maktmisbruk, urett og krig. Truet av vold er mange unge tvunget til å flykte fra sitt hjemland. Deres skrik stiger opp til Gud, liksom skriket til Israel som slavet under faraos undertrykkelse (jf. 2 Mos 2,23).

Jeg ønsker også å minne dere om det Jesus sa til disiplene da de en dag spurte ham «Rabbi, hvor bor du?». «Kom og se!» sa han (Joh 1,38-39). Også mot dere vender Jesus blikket og innbyr dere til seg. Kjære unge, har dere møtt dette blikket? Har dere hørt denne røsten? Har dere følt innskytelsen til å gi dere i vei? Jeg er sikker på at selv om det kan virke som om det er den øredøvende larmen og bedøvelsen som behersker verden, fortsetter dette kallet å gjenlyde i deres indre for å åpne dere for den fulle gleden. Og det vil være mulig i den grad dere, gjerne ledsaget av erfarne veivisere, går inn for å øve dømmekraft og oppdage Guds planer for deres liv. Også når gangen er ustø og preget av fall, rekker den barmhjertige Gud ut hånden for å reise dere opp.

«Kan ting bli forandret?», spurte jeg dere gjentatte ganger ved velkomstseremonien for Verdensungdomdagen i Krakow. Og sammen skrek dere et høyt «ja». Det skriket kommer fra deres unge hjerte, som ikke kan tåle urett, bruk-og-kast-mentalitet og likegyldighetens globalisering. Lytt til dette indre skriket som stiger oppover! Selv når dere, liksom profeten Jeremias, føler dere for unge og uerfarne, oppmuntrer Gud dere til å dra dit hvor han sender dere: «Vær ikke redd […], jeg er med deg og skal berge deg» (Jer 1,8).

Det er også takket være dere, deres vilje til forandring og deres gavmildhet, at en bedre verden kan bli bygd. Ikke vær redde for å lytte når Ånden driver dere til å ta modige valg, ikke bli stående når samvittigheten ber dere ta en risiko for å kunne følge Mesteren. Også Kirken ønsker å lytte til deres stemme, deres følsomhet, deres tro, ja til og med deres tvil og kritikk. La deres skrik bli hørt, la det gjenlyde i fellesskapene og la det komme fram til hyrdene. Når de stod foran en viktig avgjørelse, anbefalte Den hellige Benedikt abbedene å rådspørre også de unge, for «ofte er det nettopp for den yngste at Herren avslører hva som er best» (Benediktinerregelen III, 3).

På denne måten ønsker jeg og mine medbrødre i bispeembedet, også gjennom denne synodevandringen, å være medarbeidere i deres glede (jf. 2 Kor 1,24). Jeg betror dere til Maria fra Nasaret, et ungt menneske liksom dere, som Gud så kjærlighetsfullt på. Må hun ta hånden deres og vise dere veien til gleden i et helhjertet og gavmildt «her er jeg» (jf. Luk 1,38).

Med faderlig hengivenhet,
Frans
Vatikanet 13. januar 2017

Se forøvrig også pavens budskap til kallssøndagen 2017.

 
All the contents on this site are copyrighted ©.