2017-01-16 09:23:00

Ангел Господен: Църквата е призвана да известява Христос, а не себе си


„Църквата не известява себе си, а Христос“. Това подчерта папа Франциск на обичайната неделна среща с поклонниците на площад Св.Петър преди молитвата Ангел Господен, коментирайки Евангелието за втората обикновена неделя, в което Йоан Кръстител посочва Исус като „Агнеца Божи, който отнема греховете на света“ (Йоан 1,29-34). За папата този епизод е „решителен, не е анекдот, защото е исторически факт“:

„Това е решителен момент за нашата вяра и за мисията на Църквата – обясни папа Бергольо. Църквата, във всяка епоха е призвана да повтаря жеста на Йоан Кръстител – да посочва Исус с думите: „Ето Агнеца Божий, който отнема греховете на света!“. Той е единствения спасител, Той е Господа, смирен, сред грешните, той е могъщият, а не други, които идват...“.

Горко на Църква, известяваща себе си

„Това са думите, които ние, свещениците, повтаряме всеки ден, по време на литургията, когато представяме хляба и виното превърнали се в Тяло и Кръв Христови- посочи папата. Този литургичен жест представлява цялата мисия на Църквата, която не известява сама себе си. Горко на Църква известяваща себе си, защото изгубва компаса и не знае накъде да поеме. Църквата известява Христос, а не себе си, носи Христос, защото само Той може да спаси народа от греха, освобождава го и го води към земята на истинската свобода. Нека Дева Мария, Майка на Божия Агнец,  ни помага да вярваме в Него и Го следваме“.

Подходящи мерки в защита на малолетните мигранти

След молитвата Ангел Господен, папата се спря на темата на Световния ден на мигрантите и бежанците, който се отбелязва на 15 януари, на тема „Малолетните мигранти, уязвими и безмълвни“:

„Тези наши малки братя, особено непридружаваните, са изложени на многобройни опасности – посочи папата. Те са многобройни, уверявам ви! Необходимо е прилагането на подходящи мерки, за да се гарантира тяхната защита, както и тяхната интеграция“.

Мигрантите, богатство за всички

Сред присъстващите поклонници на площада бяха и представители на различни етнически общности в Рим, които папата специално поздрави:

„Скъпи приятели, пожелавам ви спокойно пребиваване в местата осигурили вашия прием, като зачитате законите и традициите и същевременно съхранявате ценностите на вашите родни култури. Срещата между различни култури винаги обогатява“.

Примерът на св.Франческа Кабрини

Папата изрази специална благодарност на Службата за мигранти към Римския диоцез и всички придружаващи мигрантите, насърчавайки ги да продължават тази благородна дейност. Папата припомни примера на св. Франческа Кабрини, покровителка на мигрантите, на която тази година се отбелязват 100 години от нейната смърт:

„Тази смела монахиня посвети живота си да занесе Христовата любов сред хората далеч от родината и семейството – каза папата. Нека нейното свидетелство ни помогне да се грижим за братята чужденци, в които се отразява лика на присъстващия Христос, много често страдащ, отблъснат и унизяван. Колко пъти в Библията Господ иска от нас да приемем мигрантите и чужденците, припомняйки ни, че ние също сме били чужденци“.

dg/ rv
All the contents on this site are copyrighted ©.