2017-01-14 16:32:00

Popiežius priėmė Palestinos prezidentą


Šeštadienio rytą popiežius Pranciškus priėmė Palestinos valstybės prezidentą Mahmoudą Abbasą, kuris vėliau taip pat susitiko su Popiežiaus Valstybės sekretoriumi kard. Pietro Parolinu ir Sekretoriumi santykiams su valstybėmis arkivysk. Pauliu Gallagheriu.

Šventojo Sosto spaudos tarnyba informuoja, kad nuoširdžių pokalbių metu aptarti geri dvišaliai Šventojo Sosto ir Palestinos valstybės santykiai, kuriuos sutvirtino 2015 m. pasirašyta sutartis, apibrėžianti svarbiausius Bažnyčios gyvenimo ir veiklos palestiniečių visuomenėje aspektus. Buvo paminėtas svarbus katalikų indėlis žmogaus asmens orumo apsaugos, pagalbos vargstantiems, švietimo, sveikatos apsaugos ir socialinės pagalbos srityse.

Kalbant apie taikos procesą buvo išsakyta viltis, kad bus užmegztos tiesioginės derybos, baigsis sumurtas, sukeliantis neapsakomas kančias civiliams gyventojams, bus pasiektas teisingas ir ilgalaikis sprendimas. Reikia, su tarptautinės bendruomenės pagalba, imtis priemonių, kurios padėtų atkurti pasitikėjimą ir skurtų palankias sąlygas drąsiems sprendimams taikos labui. Paliestas taip pat Šventųjų vietų, brangių visoms iš Abraomo save kildinančioms religinėms tradicijoms, apsaugos klausimas. Ypatingas dėmesys skirtas ir kitiems konfliktams regione. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.