2017-01-14 17:01:00

Popiežius: dievui pinigui tarnaujanti sistema gali grįžti kaip bumerangas


Popiežius Pranciškus griežčiausiai perspėjo, kad dievui pinigui tarnaujanti sistema gali grįžti pas jos kūrėjus kaip bumerangas:

Kalbėdamas Australijoje įkurtos tarptautinės fundacijos „Global Foundation“ Romoje surengto seminaro „Kartu stengiamės vardan bendros globalinės gerovės“ dalyviams, popiežius Pranciškus be tiko ko pasakė:

„Visų pirma noriu pabrėžti, kad nepriimtina, nes ne žmoniška, tokia pasaulinė ekonominė sistema, kuri atmeta žmones, vyrus, moteris ir vaikus, vien todėl, jog jie, pagal įmonės ar organizacijos pelningumo kriterijus laikomi nenaudingais. Toks žmonių atmetimas reiškia bet kokios politinės ar ekonominės sistemos regresą ir nužmogėjimą: tie, kurie nulemia, arba leidžia kitų atmetimą – pabėgėlių, išnaudojamų arba vergaujančių vaikų, šaltyje gatvėse žūstančių žmonių – patys tampa tarsi mašina be dvasios, ir pritaria dėsningumui, kad ankščiau ar vėliau ir jie bus atmesti; tai bumerangas! Tai tiesa: jie ankščiau ar vėliau bus atmesti, kuomet nebebus naudingi visuomenei, dievą pinigą pastačiusiai į centrą.“

Apie neatsakingos globalizacijos pavojus savo laiku perspėjo šv. Jonas Paulius II, 1991 metais samprotaudamas apie „represinių politinių sistemų žlugimą ir rinkų progresyvų integravimąsi“, nesupratusį arba neatkreipusį dėmesio į „žmogaus marginalizavimo, išnaudojimo ir susvetimėjimo apraiškas“.

Antra vertus Popiežius atkreipė dėmesį į visuomenės ilgalaikės gerovės siekiančių individų ir institucijų dedamas pastangas atsiteisti už neatsakingos globalizacijos padarytą blogį, paminėjo šv. Kalkutos Motiną Teresę, kaip tokių pastangų simbolį. „Ji pasilenkė prie merdinčių žmonių, paliktų mirti gatvėje, atpažindama kiekviename jų Dievo duotą orumą. Ji priėmė kiekvieną žmogaus gyvybę: negimusią ir atmestą, ir drauge siekė, kad jos balsą išgirstų pasaulio galiūnai, kad pripažintų, jog jie yra atsakingi už  nusikalstamą skurdą“, pasakė popiežius, kviesdamas politinius lyderius „pakoreguoti orientyrus“ Motinos Teresės pavyzdžiu. Politika ir ekonomika, pridūrė Šventasis Tėvas, turėtų visapusiškai vadovautis sveiko proto dorybe.

Popiežius drąsino „Global Foundation“ atstovus „tęsti pastangas, vadovaujantis Bažnyčios socialine doktrina: Bažnyčia visuomet turi viltį, nes pripažįsta kokias plačias galimybes suteikia žmogaus protas, pasikliaujantis Dievo pagalba ir vadovavimu, kaip ir mažų, ir stambių, turtingųjų ir neturtingųjų verslininkų ir darbininkų gera valia“. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.