2017-01-14 16:23:00

Исус е истинския Ангец, който отнема греха на света


„Ето Агнецът Божий, който отнема греха на света“ (Йоан 1, 29-34) 

Втора неделя през годината предлага евангелският откъс, разказващ за Йоан Кръстител, който виждайки Исус да идва към него, възкликва: „Ето Агнецът Божий, който отнема греха на света“. Неделното евангелие коментира отец Йоан Хаджиев от Ордена на Босите кармелитани.

******

Скъпи братя и сестри,

Днешното Евангелие по много интересен начин се свързва с Евангелието от миналата седмица, когато говорихме за Кръщението на Исус. Днешният текст е също продължение на увода на Йоан, понеже Месията, обявен в началото на Евангелието, се конкретизира в личността на Исус. Св. Йоан не разказва пряко за Кръщението на Исус, но днешният текст всъщност го пресъздава по един мистичен начин.

Това, че Йоан е разпознал Исус не е резултат от някакво логическо заключение. За един човек е невъзможно да си представи, че вечното Слово се е въплътило в точно този човек. Бог Отец обявява, че точно този е Неговият Син. Кръстителят само виждайки Исус дава свидетелство за Него. Това е Месията, който той е възвестявал. Исус е Месията, но е и Агнецът, който ще бъде заклан, за да може да премахне греха на света. „Ето Агнецът Божи, Който взима върху Си греха на света”. Това са наистина силни думи, които казва и свещеникът, виждайки осветената Евхаристия. Исус от Назарет, Месията, присъства по истински начин в Светото Причастие. Какво богатство имаме в Св. Евхаристия, да можем да се срещаме ежедневно с нашия Господ. Точно и за нас казва Исус: „Мнозина пророци и праведници са много желали да видят, каквото вие виждате, и не видяха, и да чуят, каквото вие чувате, и не чуха”. А дали оценяваме наистина тази голяма чест? Амин.
All the contents on this site are copyrighted ©.