2017-01-14 09:30:00

Апел на френските и германските епископи за децата-мигранти


„Германия и Франция, които са подписали Женевската конвенция, Конвенцията на ООН за правата на децата и други международни конвенции, признават специфичните права на малолетните мигранти. Затова, припомняме на политическите лидери на тези страни тяхното задължение за гарантирането на юридически и административни условия, позволяващи на малолетните мигранти да водят един достоен живот при нас“. Това е апелът отправен от епископите на Франция и Германия към техните правителства в защита на децата, които мигрират в Европа, често сами и непридружени, в търсене на по-добро бъдеще.

С оглед на предстоящия Световен ден на мигрантите и бежанците, който ще се отбележи на 15 януари, монс. Жорж Коломб, епископ на Ла Рошел във Франция, и монс. Щефан Хесе, архиепископ на Хамбург, отговорници на отделите за мигрантите към своите Епископски конференции, подписаха съвместно комюнике, в което подновяват апелът отправен от папа Франциск в посланието му за деня на мигрантите и бежанците. В него папата се спира на тежките житейски условия на децата-мигранти.

В комюникето френските и германските епископи открояват особено големия брой на непридружени малолетни мигранти в Европа, като подчертават, че това е „едно огромно предизвикателство“ за всички. „Ако през 2014 техният брой в ЕС беше 23 хиляди – пишат те – то през 2015 техният брой се покачи до 100 хиляди, и тъй като много от тях не са отправили молби за убежище техният брой несъмнено е много по-висок от този, посочен в официалните данни“. Зад тези цифри – продължават епископите – се крие едно огромно страдание: разделени семейства, деца и младежи жертви на насилие и експлоатация, с дълбоки рани в тялото и душата“.

Като християни – припомнят епископите на Франция и Германия – „тази реалност не може да ни остави безразлични. Напротив, призовани сме да се грижим за нямащите права, да им дадем нашия глас и да защитаваме тяхното достойнство чрез активна милосърдна любов. Всеки един от нас трябва да се запита как може да допринесе за изцеляване на раните на тези малолетни и да направи така, че да намерят в нашите страни една нова родина“.

Църквата в Германия и Франция разполага с многобройни средства за придружаването на тези малки мигранти в техния път към един автономен живот: образователни програми, социални организми, младежки движения, църковни асоциации и религиозни общности. Въпреки това „мащабните размери на това предизвикателство – подчертават те – изискват разширяването и допълнителното развитие на вече съществуващите инициативи“. В съвместното комюнике френските и германските епископи изразяват своята благодарност към всички онези, които по различен начин, работят до миграните. „Благодарение на тези хора, много малолетни мигранти се чувстват признати като човешка личност в нашите общества и виждат перспективи за своето бъдеще“.

svt/ rv
All the contents on this site are copyrighted ©.