2017-01-14 13:56:00

Папата призова да се постави човека в центъра на икономиката


Майка Тереза от Калкута, канонизирана на 4 септември м.г., е „икона на нашето време, която представлява и обобщава усилията на индивидите и институциите за премахването на злините, причинени от безотговорната глобализация. Това каза папа Франциск на аудиенцията с делегация от „Кръглата Маса“ в Рим на Global Foundation.

Global Foundation, основана през 1998 в Мелбърн,  е неправителствена организация, работеща за общото благо от икономическа и социална гледна точка. В нея членуват филантропични асоциации и частни предприемачи. Организацията сътрудничи със Световната банка, Международния валутен фонд, членове на световните религии, сред които Католическата и Англиканската църква.

В словото си папата похвали проекта на Global Foundation, който се стреми да „индивидуализира правилните пътища, способни да отведат до една „кооперативна“, т.е. положителна глобализация, противоположна да глобализацията на безразличието.

За папата „световната икономическа система, отхвърляща мъжете, жените и децата, които не са вече полезни според критериите на рентабилност на предприятията или други организации не е приемлива, защото е нечовешка, “.

Срещу тази „капиталистическа система“ се изправи папа Йоан Павел II в своята Енциклика Centesimus Annus. През 1991 – припомни папа Бергольо – свети Йоан Павел II – пред падането на репресивните политически системи и постепенната интеграция на пазарите, което вече наричаме глобализация, долавя заплахата от разпространението навсякъде на капиталистическата идеология. Тази идеология води до малко или никакво отношение към феномените на миграцията, на експлоатацията и човешкото отчуждение, игнорирайки многобройните хора, които живеят все още в условия на материална и морална бедност, възлагайки сляпо решението единствено на свободното развитие на пазарните сили. Моят предшественик, питайки се дали тази икономическа система е модел, който може да бъде предложен на онези, които търсят пътя на истинския икономически и социален напредък, стига до едно окончателното заключение, че не е този пътя“ (Centesimus annus, 42).

С течението на времето, според папа Франциск, заплахите описани от Йоан Павел II се сбъднаха, но се откроиха и „многобройните усилия на отделни личности и институции за премахването на злините, причинени от безотговорната глобализация“. Майка Тереза – посочи папата – „която имах радостта да канонизирам преди няколко месеца е символ и икона на нашето време и по своеобразен начин представлява и обобщава тези усилия. Тя се сведе до беззащитните и безпомощните хора, оставени да умрат на улицата, признавайки във всеки един от тях достойнството дадено от Бог. Тя прие всеки човешки живот, неродения, изоставения или отхвърления, и направи така, че гласът ѝ да бъде чут от властимащите на земята, за да признаят престъпленията на бедността, създадена от самите тях“ .

Ето защо – каза папата – „за солидарната и кооперативна глобализация е необходимо всеки един, лично, да не бъде безразличен към раните на бедните, а да се научи да бъде съ-причастен с онези, които страдат по причина на преследванията, самотата, насилствената миграция или заради раздялата от своите семейства; с онези, които нямат достъп до здравните услуги; с онези, които страдат от глад, студ или твърде високите температури“.

„Тази съпричастност ще спомогне на икономическите и политически субекти да използват тяхната интелигентност и техните ресурси не само за да контролират и наблюдават ефектите на глобализацията, но също и да помогнат на отговорниците в различни политически сфери – регионални, национални и международни – да коригират нейната насока, всеки път когато е необходимо. Политиката и икономиката трябва да включват и упражняването на добродетелта на благоразумието“.  

„Църквата – завърши папата – винаги има вяра, защото познава големите възможности на човешката интелигентност, която позволява на Бог да ѝ помага и да я води, но също и добрата воля на малките и големите, богатите и бедните, предприемачите и работниците. Междувременно ви насърчавам да вървите напред в поетия от вас ангажимент, винаги водени от Социалната доктрина на Църквата, насърчавайки кооперативната глобализация, заедно с всички останали членове на гражданското общество, правителствата, международните организми, академичните и научни общности и други. Пожелавам ви успех във вашата работа“.

svt/ rv
All the contents on this site are copyrighted ©.