2017-01-13 11:50:00

Ranná homília pápeža Františka: Ak chceme nasledovať Krista, musíme riskovať


Vatikán 13. januára – Aby sme nasledovali Ježiša, musíme kráčať, nie zostať stáť na mieste. S týmito slovami sa dnes ráno obrátil na veriacich na omši v Dome sv. Marty pápež František. Svätý Otec komentoval čítanie z dnešného Evanjelia podľa Marka (Mk 2,1-12). Keď štyria muži pre zástup nemohli priniesť k Ježišovi ochrnutého človeka, odkryli strechu a spustili lôžko. Ak je viera autentická, vysvetlil pápež, núti nás vždy riskovať, zároveň však dáva nádej.

Ľudia nasledujú Ježiša zo záujmu alebo pre slovo útechy. Podľa slov Svätého Otca, i keď čistota úmyslu nie je perfektná, „úplná“, je dôležité nasledovať Krista, kráčať za ním. Ľudí lákala Ježišova autorita, „veci, ktoré hovoril a ako ich hovoril, hovoril tak, že mu rozumeli; tiež uzdravoval a mnoho ľudí kráčalo za ním, aby sa nechali uzdraviť,“ dodal pápež František. Samozrejme, poznamenal ďalej, niekedy Ježiš ľuďom vyčítal, že ho nasledujú len pre výhody a nie pre Božie slovo.

„Inokedy chceli ľudia z neho urobiť kráľa, lebo si mysleli: ,Toto bude perfektný politik!’,“ pokračoval v úvahe Svätý Otec; ľudia sa však „mýlili“ a „Ježiš odišiel, ukryl sa“ pred nimi. Pán však všetkým dovolil, aby ho nasledovali, „lebo vedel, že všetci sme hriešni“. Najväčší problém, vysvetlil Rímsky biskup, „neboli tí, čo nasledovali Ježiša“, ale tí, ktorí ostávali stáť „na mieste“:   

„Pribití k zemi! Tí, ktorí boli na okraji cesty, hľadeli. Posedávali, len sedeli. Medzi nimi aj niektorí zákonníci: tí [Ježiša] nenasledovali, [len] hľadeli. Vyzerali z balkóna. Nekráčali vo vlastnom živote: život ,žili z balkóna’. Presne tam: nikdy neriskovali! Iba súdili. Boli čistí a nenechávali sa do ničoho vtiahnuť. Aj sudcovia boli silní, však? Vo svojom srdci [si hovorili]: ,Akí hlupáci! Akí poverčiví ľudia!’. A koľkokrát aj my, keď vidíme zbožnosť jednoduchých ľudí, vstupuje nám do hlavy ten klerikalizmus, ktorý tak veľmi škodí Cirkvi“.

„Títo, ktorí tam boli na balkóne, ktorí hľadeli a súdili, boli skupinou ľudí, ktorí stáli na mieste,“ poznamenal Svätý Otec a zároveň vysvetlil, že „existujú aj iní ľudia, ktorí sa v živote nemôžu pohnúť“, pričom myslel na muža, ktorý „bol 38 rokov blízko rybníka: na mieste, zatrpknutý životom, bez nádeje“ a „znášal vlastnú horkosť“. „Aj to je ďalší muž, ktorý stojí na mieste, ktorý nenasledoval Ježiša a nemal nádej,“ dodal Petrov nástupca. Na druhej strane títo ľudia, ktorí nasledovali Ježiša, „riskovali“, aby sa s ním stretli, „aby našli to, po čom túžili“:

„Títo z dnešného čítania, títo muži riskovali, keď urobili do strechy dieru: riskovali, že pán domu ich zažaluje, predvedie ich pred sudcu a bude od nich požadovať odškodné. Riskovali, lebo chceli ísť za Ježišom. Tá žena, osemnásť rokov chorá, riskovala, keď sa v skrytosti chcela dotknúť čo len okraja Ježišovho rúcha: riskovala, že zakúsi hanbu. Riskovala: túžila po zdraví, túžila prísť za Ježišom. Pomyslime na kanaánsku ženu: ženy veru riskujú viac než muži! To je pravda: sú odvážne! To musíme uznať“.

Svätý Otec veriacim v Dome sv. Marty pripomenul nielen príbeh kanaánskej ženy, ktorá Ježiša prosila, aby uzdravil jej dcéru posadnutú zlým duchom. Vo svojej kázni predstavil ďalšie príbehy odvážnych žien: hriešnicu v Šimonovom dome a Samaritánku. Všetky podľa jeho slov riskovali a našli spásu.

„Nasledovať Ježiša,“ vysvetlil pápež, „nie je jednoduché, je to však krásne! Treba vždy riskovať“. I keď mnohokrát môžeme „vyznieť smiešne“, avšak nachádzame to, na čom skutočne záleží: „sú ti odpustené hriechy“. Lebo „za touto milosťou, o ktorú prosíme – zdravie alebo vyriešenie nejakého problému alebo čokoľvek iné – je túžba po uzdravení duše, po odpustení,“ povzbudil veriacich Svätý Otec. My všetci „sme hriešnici; a nasledujeme Ježiša, aby sme ho stretli. A riskujeme“.   

Pápež František prítomných vyzval, aby si položili otázku: „Riskujem, alebo nasledujem Ježiša vždy len akoby podľa pravidiel poisťovacej spoločnosti?“, podľa ktorej sa treba vyhýbať rizikám? „Tak sa nedá nasledovať Ježiša. Tak ostávame sedieť, ako tí, ktorí súdili,“ odpovedal si vzápätí na položenú otázku Svätý Otec a na záver svojej homílie dodal:

„Nasledovať Ježiša, lebo niečo potrebujeme alebo nasledovať Ježiša podstupujúc riziká, a to znamená nasledovať ho s vierou: to je viera. Zveriť sa do rúk Ježiša, dôverovať Ježišovi. A s touto vierou v jeho osobu títo muži urobili do strechy dieru, aby spustili lôžko [s ochrnutým človekom] pred Ježiša, aby ho on mohol uzdraviť. ,Dôverujem Ježišovi, zverujem svoj život Ježišovi? Som na ceste za Ježišom, i keď niekedy pôsobím smiešne? Alebo sedím hľadiac ako to robia druhí, pozorujúc život, a či sediac takpovediac s ‚usadenou’ dušou, s dušou uzavretou v zatrpknutosti, v nedostatku nádeje?’. Každý z nás si dnes môže položiť tieto otázky“. -ej-    
All the contents on this site are copyrighted ©.