2017-01-13 09:30:00

Папа Франциск в защита на малолетните мигранти


„Малолетните мигранти, уязвими и безмълвни“ е избраната от папа Франциск тема за Световния ден на мигрантите и бежанците, който се отбелязва на 15 януари 2017. В посланието  Франциск призовава християнските общности и гражданското общество да отговорят на драмата на милиони деца и юноши, въвлечени в глобалния миграционен процес, вследствие на войни, насилие, бедност и природни бедствия.

„Който приеме едно такова дете в Мое, мене приема име малките“ (Марк. 9, 37), а „който съблазни едно едного от тия малките, които вярват в Мене, по-добре е да му надянат воденичен камък на шията и го хвърлят в морската дълбочина“, припомня папата Евангелието. (Мат. 18,6). С това той предупреждава «безскрупулните», които «експлоатират децата, въвличайки ги в проституцията и порнографията,  във войните, трафика на дрога и други престъпни форми, насилвайки ги да бягат от конфликти и преследвания, с риск да останат сами и изоставени».

Папата насочва вниманието към малолетните мигранти, ообено изоставените, които са «тройно беззащитни»: «защото са малолетни, защото са чужденци и не могат да се защитават, когато поради различни причини са насилствено отчуждени от родната земя и разделени от семействата».

Отговорът на тази действителност, посочва папата, е «защитата, интеграцията и трайните решения». Преди всичко, по-строго отношение и по-ефикасни мерки към «извличащите облаги», за да се преустановят «многобройните форми на робство, чиито жертви са малолетните». Важно е също така «засиленото сътрудничество между мигрантите и приемащите ги общности», допълва папа Франциск, защото по този начин се създават «мрежи, гарантиращи навременни и капилярни действия».

За интергацията са необходими и «финансови средства» за подходящи политики на прием, грижа и включване», добавя папата. «Вместо да се улеснява интеграцията на малолетни мигранти и се разработват програми за тяхното репартиране», подчертава Франциск, «влизането им се възпрепятсва, като с това се подпомагат нелегалните мрежи или биват връщани в тяхната родина без да се гарантира бъдещето им».

«Правото на държавите да управляват миграционните вълни и запазването на националното благо трябва да се обединят с дълга за разрешаване и регулиране на статута на малолетните мигранти, зачитайки тяхното достойнство», подчертава папа Франциск.

«Трайните решения изискват да се посрещнат причините, предизвикващи миграциите», допълва папата, което изисква «ангажимента на цялата международна общност за прекратяване на конфликтите и насилията, които принуждават хората да бягат». Необходими са също така «подходящи програми в засегнатите от несправедливост и нестабилност райони, за да се гарантира достъпа на истинското развитие, което насърчава благото на децата и надеждите на човечеството».

Накрая папа Франциск окуражава всички, които посвещават усилията си в помощ на емрагринираните деца: «те имат нужда от вашата ценна помощ, също и Църквата се нуждае от вас и подкрепя вашата благородна дейност».

dg/ rv

 
All the contents on this site are copyrighted ©.