2017-01-12 00:00:00

Visuotiniai atlaidai Fatimos jubiliejaus proga


Portugalijos Leirijos – Fatimos vyskupija, kurioje yra garsioji Fatimos Marijos šventovė, pranešė, kad šiemet švenčiamos Švč. M. Marijos apsireiškimų Fatimoje 100 metų sukakties proga popiežius Pranciškus suteikė galimybę pelnyti visuotinius atlaidus piligrimams, kurie aplankys Fatimą jubiliejaus metais.

Šventojo Tėvo sprendimu, visuotinius atlaidus gali gauti visi piligrimai, kurie jubiliejaus proga aplankys Fatimos šventovę, dalyvaudami Mišiose priims Komuniją, melsis Šventojo Tėvo intencijomis bei prašys Švenčiausiosios Mergelės Marijos užtarimo.

Negalintys nuvykti į Fatimą, visuotinius atlaidus gali pelnyti kiekvienoje bažnyčioje ir koplyčioje kiekvieno mėnesio nuo gegužės iki spalio 13-ąją dieną. Sergantys ir senatvės slegiami žmonės visuotinius gali pelnyti melsdamiesi namuose.

Fatimos jubiliejus švenčiamas visus šiuos liturginius metus – prasidėjo pernai lapkričio 27 d., pirmąjį Advento sekmadienį, ir baigsis šių metų lapkričio 26 d. švenčiant liturginius metus užbaigiančią Kristaus Karaliaus iškilmę. Jubiliejinių metų kulminacija bus pirmojo Mergelės Marijos apsireiškimo Fatimoje šimtųjų metinių sukaktis – gegužės 13-oji. Šia proga Fatimos šventovę turėtų aplankyti ir popiežius Pranciškus. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.