2017-01-12 16:37:00

Sinodas jaunimui: Apie meilės džiaugsmą


Vyskupų Sinodo generalinis sekretorius penktadienį pristatys visuomenei būsimos Sinodo asamblėjos parengiamąjį dokumentą. Pristatymo išvakarėse kard. Lorenzo Baldisseri Vatikano dienraščio paskelbtame pokalbyje sakė, kad „raudonas siūlas“ jungia buvusius du šeimos sinodus su būsimuoju, kurio dėmesio centre jaunimas. Jungianti grandis tai popiežiaus Pranciškaus posinodinis paraginimas „Amoris laetitia“. Penkioliktosios sinodo asamblėjos tema: „Jaunimas, tikėjimas ir pašaukimo atpažinimas“.

Sinodo generalinis sekretorius Baldisseri interviu „l‘Osservatore Romano“ apžvelgė posinodinio paraginimo „Amoris laetitia“ recepciją visuotinėje Bažnyčioje, remdamasis atgarsiais iš vyskupijų ir vienuolijų, patikino apie popiežiaus Pranciškaus mokymo dokumento sukeltą didžiulį susidomėjimą bažnytinėje bendruomenėje ir pasaulyje, tikinčiųjų labai palankiai priimtą ir teigiamai įvertintą. Kardinolas „Amoris laetitia“ pavadino „popiežiaus dovana Bažnyčiai ir pasauliui“.

Praėjo tik devyni mėnesiai nuo „Amoris laetitia“  paskelbimo. Tik ilgalaikėje perspektyvoje bus galima geriau įvertinti visas popiežiaus dokumente aptariamas pastoracines galimybes. Tačiau bene visi jaučia reikalą imtis kitokio, atnaujinto įsipareigojimo vardan šeimos gerovės. Visų pirma, anot kardinolo Lorenzo Baldisseri, būtina siekti sutvirtinti šeimą, užtikrinti santuokos pastovumą ir šeimos gyvenimo ramybę. Be to, svarbu pristatyti krikščioniškos santuokos grožį ir tiems, kurie gyvena nesakramentinėje sąjungoje. Ten, kur yra asmenų, atėjusių iš žlugusios ankstesnės sąjungos, reikia mokėti atskirti jų situacijas, atsakomybes, laikyseną, kad būtų galima žengti palaipsniui link didesnio jų integravimo į bažnytinę bendruomenę. Šiuo atveju būtinas atidus ir į konkrečius asmenis atsižvelgiantis įvertinimas, mokant adekvačiai integruoti sąryšį tarp normos ir sąžinės.

Kalbėdamas apie tęstinumą tarp Apaštališkojo paraginimo „Amoris laetitia“ ir būsimo sinodo apie jaunimą ir tikėjimą, kardinolas Baldisseri prisiminė, kad Apaštališkasis paraginimas aptarė šeimos grožį ir jėgą, gebėjimą duoti atsakymų į giluminius klausimus. Pasak jo, vienas pagrindinių būsimo sinodo tikslų – padėti jaunimui išmokti kaip gyventi pilnatvišką gyvenimą, leidžiantį patirti meilės džiaugsmą (lot. amoris laetitia).

Pasak kardinolo Baldisseri, didžioji dauguma jaunimo linkę apsispręsti už šeimos sukūrimą. Kad jaunimo apsisprendimas kiek įmanoma geriau atitiktų jų pašaukimą, svarbu, kad jie galėtų pasikliauti atitinkamomis priemonėmis, kurios leistų pažinti save, deramai apsispręsti dėl partnerio ir suprasti tuos pamatinius dėsnius, kurie įgalina būsimą šeimą stovėti ant tvirto pamato. Tęstinumą tarp „Amoris laetitia“ ir ateinančio sinodo kardinolas susumavo trim žodžiais iš Apaštališkojo paraginimo: džiaugsmas, įžvalga, palydėjimas.

Penkioliktosios Vyskupų Sinodo asamblėjos parengiamojo dokumento pristatyme penktadienį Vatikano spaudos salėje, be Sinodo generalinio sekretoriato vadovų, aktyviai dalyvaus du jaunosios kartos atstovai: vaikinas ir mergina. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.