2017-01-12 15:02:00

Popiežiaus homilija: Kaip aš gyvenu šiandien? Kas mano širdyje?


„Jei šiandien išgirsite jo balsą, neužkietinkite savo širdžių“ (Žyd 3,7) - sako šv. Paulius ketvirtadienio Mišių pirmajame skaitinyje iš Laiško žydams. Komentuodamas šiuos žodžius Šv. Mortos namų koplyčioje aukotų Mišių homilijoje, popiežius Pranciškus išryškino du raktažodžius – „šiandien“ ir „širdis“.

Mūsų gyvenimas vyksta „šiandien“, sakė Pranciškus. Kas vyksta šiandien praeis ir nepasikartos. „Tai sakydamas nenoriu jūsų gąsdinti, o tik paprasčiausiai noriu priminti, kad mes gyvename šiandien. Šiandien arba niekados. Pagalvokime apie tai. Rytoj bus amžina nesibaigianti rytdiena. Visą laiką būsime su Viešpačiu, jei būsime jam ištikimi šiandien. Paklauskime save: „Kaip aš gyvenu šiandien?“

Antrasis Mišių skaitinio žodis, į kurį popiežius atkreipė dėmesį homilijoje – „širdis“. Širdyje mes sutinkame Viešpatį. Širdyje išgyvename savo tikėjimą. O jei mūsų širdis pasiduoda pagundai, nusidedame. „Nuo to kas šiandien dedasi mūsų širdyje priklauso mūsų likimas. Ar mūsų širdis atvira Viešpačiui? Popiežius prisipažino, kad jam daro įspūdį kai kartais tenka iš senatvės sulaukusių žmonių, taip pat kunigų ir vienuolių, išgirsti prašymą: „Tėve, melskis už mane, kad ištverčiau iki galo“. „Ko gi bijai, jog tu visą gyvenimą paaukojai Viešpačiui?“ „Ne, ne, dar mano gyvenimas nepasibaigęs ir aš labai norėčiau, kad kai ateis pilnatvės valanda, mano širdis būtų kupina tikėjimo, kad ji nebūtų suteršta nuodėmės, sugedimo“.

Turime sergėti savo širdį. Turime gyventi visą laiką atsimindami, kad negalėsime pakartoti savo gyvenimo. „Šiandiena nesikartoja. Gyvename šiandien. Mūsų širdis turi būti atvira, atvira Viešpačiui, neturi būti uždara, kieta, praradusi tikėjimą, išpaikusi, pasidavusi nuodėmei. Viešpačiui ne kartą teko susidurti su kietaširdžiais žmonėmis, įstatymo mokytojais, persekiotojais, su tai, kurie vis bandė jam paspęsti pinkles. Galiausiai jie nieko nelaimėjo. Sugrįžkime į namus mąstydami apie šiuos dalykus. Kokia yra mano šiandiena? Žinokime, kad mūsų gyvenimas gali baigtis jau šiandien, kaip ir po dar daugybės dienų. Kaip aš gyvenu šiandien? Kokia yra mano šiandiena Viešpaties akivaizdoje? Kokia mano širdis? Atvira? Kupina tvirto tikėjimo? Klusni Viešpaties meilei? Užduodami sau šiuos du klausimus, prašykime Viešpatį mus reikalingų malonių“. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.