2017-01-11 10:12:00

Папата се моли за възстановяването на църковното общение между християните


"За да могат всички християни да бъдат верни на учението на Господ като се стремят с молитва и братско милосърдие да възстановят църковното общение и, чрез съвместни усилия, да посрещат предизвикателствата пред човечеството". Така е формулирано мисионерското молитвено намерение на папата за месец януари. В Него светият отец говори за значението на икуменизма и необходимостта от единение между различните християнски вероизповедания.

****

"Във вярващите трябва винаги да има нарастващо осъзнаване на ангажимента, за който призовава волята на Исус, изразена в молитвата Му към Отца в навечерието на Неговите страдания: "Да бъдат всички едно" (Йоан 17:21).

Това дава възможност за по-тесен контакт с други Църкви и Църковни общности и развитието на нови форми на сътрудничество. Икуменическите преводи на Свещеното писание са много важни в това отношение. Християните от различни Църкви и църковни общности работят заедно в служба на страдащото и нуждаещо се човечество, за защита на човешкия живот и неговото неотменно достойнството, за запазването на Творението и срещу несправедливостите, които измъчват толкова много хора и народи.

Като епископ на Църквата, предстоятелстваща във всеидинно милосърдие, бих искал да изразя благодарността си към всички онези, които в хода на тези 50 години бяха преизобилни по различни начини в служение на помирението и общението между всички вярващи в Христа, особено на тези, които работеха в Секретариата за християнското единство и в Папския съвет за насърчаване на християнското единство. Когато благодарим, трябва и да признаем, че сред християните все още има разделение и несъгласието по нови антропологични и етични теми прави пътуването ни към единството по-сложно. Въпреки това, не бива да се обезсърчаваме и примиряваме, а трябва да продължим да се доверяваме на Бог, който засява в сърцата на християните семената на любовта и единство, за да се изправят с подновени сили пред днешните икуменически предизвикателства: да култивират духовен икуменизъм, да обърнат в предимство икуменизмът на кръвта и да вървят заедно по пътя на Евангелието.

Духовният икуменизъм, който достига връхна точка в Седмицата на молитва за християнско единение, живее и се развива по безброй канали, които единствено Господ вижда, но които ние също често имаме радостта да познаем. Той е световна мрежа от молитвени моменти, която, в енориите и на международно ниво, разпространява кислорода на автентичния икуменически дух в тялото на Църквата; мрежа от действия, която ни обединява в съвместната ни работа в толкова много милосърдни дейности; той е също споделяне на молитва, медитация и текстове, които циркулират в интернет и могат да допринесат за повишаване на осведомеността, зачитането и взаимното оценяване.

По отношение на икуменизма на кръвта, самият съборен декрет Unitatis Redintegratio призовава, да го оценяваме като признаем дадената от Бог способност на нашите братя и сестри от други църкви и християнски общности да свидетелстват за Христос дори до върховната саможертва (4). Не липсват такива свидетели през тези 50 години и те продължават и в наши дни. Зависи от нас да ги приемем с вяра и да позволим тяхната сила да ни подтикне да достигнем до едно все по-пълно братство. Тези, които преследват Христос в неговите вярващи не правят разграничение между различните деноминации: те ги преследват, защото са християни.

През тези месеци, срещайки толкова много християни не-католици, или четейки писмата им, бях в състояние да видя как, въпреки неразрешените въпроси, които все още ни разделят, съществува силно и широко разпространено желание да вървим заедно, да се молим, да познаем и обичаме Господ, да си сътрудничим в служениетто и в солидарността със слабите и страдащите. Убеден съм че по общия път, ръководени от Светия Дух и поучавайки се един от друг, можем да растем в общението, което вече ни обединява.

Скъпи братя и сестри, 50 години след обнародването на съборния декретUnitatis Redintegratio, стремежът към пълно християнско единство остава приоритет за Католическата църква, и за това ежедневно е една от моите главни грижи. Единството на първо място е дар от Бог и работа на Светия Дух, но всички ние сме призовани да сътрудничим, винаги и при всякакви обстоятелства. Затова ви благодаря за цялата ви работата и, като ви поверявам на майчиното застъпничеството на Дева Мария, аз ви призовавам да се молите за мен и за моето служение и ви благославям от сърце".

(Папа Франциск,  Писмо до участниците в Пленарната асамблея на Съвет за подпомагане на единството между християните по случай 50-ата годишнина от постановлението "Unitatis Redintegratio" 20 ноември 2014)

превод Бистра Пищийска
All the contents on this site are copyrighted ©.