2017-01-10 14:39:00

Popiežiaus homilija. Jėzaus nuolankumas ir fariziejų pasipūtimas


Šv. Morkus antradienio Mišių Evangelijoje pasakodamas apie Jėzaus viešosios veiklos pradžią, pastebi, kad „žmonės stebėjosi jo mokymu, nes jis mokė kaip turintis galią, o ne kaip Rašto aiškintojai“ (Mk 1,22). Šiuos evangelisto žodžius popiežius Pranciškus komentavo Šv. Mortos namų koplyčioje aukotų Mišių homilijoje.

Kuo skiriasi Jėzaus galia ir Rašto aiškintojų autoritetas? Pirmas, tuoj pat pastebimas skirtumas – tai Jėzaus nuolankumas ir Rašto aiškintojų pasipūtimas, arogantiška nenuolanki laikysena. „Jėzus tarnavo žmonėms, aiškino, kad žmonės gerai suprastų. Jėzus stengėsi visada būti paslaugus. Ir dėl šios laikysenos jis turėjo didelį autoritetą tarp žmonių. Tuo tarpu Rašto aiškintojų žmonės nemėgo. Žmonės išklausydavo ką jie sako, bet nejautė jiems didelės pagarbos. Jie elgėsi taip, tarsi nuo jų viskas priklausytų. „Mes įsakinėjame, jūs privalote paklusti“. Jėzus niekada taip nesielgė. Jis visada buvo visų tarnas ir dėl to žmonės jo klausė“.

Kitas skirtumas, kurį matome tarp Jėzaus stiliaus ir Rašto aiškintojų stiliaus, - sakė popiežius, - tai Jėzaus artumas žmonėms ir Rašto aiškintojų bodėjimasis minia. Jėzus nebuvo alergiškas miniai, jis ėjo pas žmones, lietė sergančius žmones, raupsuotuosius. Fariziejai priešingai – jie žiūrėjo iš aukšto į paprastus žmones. „Jie nesiartino prie žmonių, nebuvo jiems artimi. Jėzus buvo artimas ir dėl to žmonės jo klausė. Anie buvo iš aukšto į žmones žiūrintys klerikalai“. Popiežius pridūrė, kad jam paliko didelį įspūdį popiežiaus Pauliaus VI artumas žmonėms, apie kurį jis rašo savo apaštališkojo paraginimo „Evangelii nuntiandi“ 48 skyriuje – „matome žmonėms artimą ganytojo širdį, popiežiaus autoritetą ir artumą“.

Jėzaus ir Rašto aiškintojų laikysena skirias dar vienu dalyku – nuoseklumu, žodžių ir darbų atitikimu. Jėzus gyveno tuo ką skelbė; fariziejai viena sakė, kita darė. „Tie žmonės elgėsi nenuosekliai, taip buvo susidvejinusi jų asmenybė, kad Jėzus įspėjo savo mokinius: „Ką jie liepia, darykite ir laikykitės, tačiau nesielkite kaip jie elgiasi“. Jie elgėsi nenuosekliai. Ne kartą Jėzus juos yra pavadinęs veidmainiais. Savaime suprantama, kad nieks nepasitiki tokiai žmonėmis – klerikalais, veidmainiais, neturinčiais autoriteto. Jie galbūt sako tiesą, bet niekas jų neklauso. Jėzus priešingai – jis nuolankiai tarnauja žmonėms, yra jiems artimas ir nė vieno neniekina, jis elgiasi nuosekliai pagal tai, ką skelbia, dėl to ir žmonės jo klauso, pripažįsta jo autoritetą. Dievo tauta jaučia, kad jis moko kaip turintis galią“. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.